Petr Šimek, Miele: Zavedení standardů při zaškolování pro nás znamenalo zásadní milník

Rozhovor s Petrem Šimkem, vedoucím technické podpory výroby, Miele technika Uničov, www.hrnews.cz, 23. 5. 2023
DMC

Pokud je součástí vaší domácnosti sušička prádla nebo myčka na nádobí značky Miele, existuje velká pravděpodobnost, že byla vyrobena v moravském Uničově. V případě sušičky je to přímo jistota. Pro německou společnost Miele je tedy uničovský závod zásadním místem v rámci firemního portfolia.

O tom, jak v Miele funguje zaškolování nových zaměstnanců, jakou metodiku v závodě používají a jakou roli tedy pro společnost má školicí centrum jsme hovořili s vedoucím technické výroby Petrem Šimkem.

Představte prosím společnost Miele technika.

Náš uničovský závod je výrobní závod německé rodinné firmy Miele. Byl založen v roce 2002 a letos slavíme 20 let od spuštění výroby. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat největší výrobní závod celého koncernu a zároveň jsme jediným výrobním závodem v České republice. Soustředíme se na vývoj, výrobu a montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo a nádobí. Minulý rok jsme vyrobili 1 120 708 ks spotřebičů.

Lidé se často domnívají, že všechny produkty Miele jsou vyráběny a vyvíjeny v Německu, ale například všechny sušičky pro domácnosti jsou vyrobeny v Uničově. Naši konstruktéři vyvíjejí sušičky i myčky nádobí.

Obchodní zastoupení Miele sídlí v Brně a Miele Experience centrum naleznete v Praze.

 

Kolik zaměstnanců v Miele technika působí? Jak se v posledních letech vyvíjí počet zaměstnanců ve výrobě?

V Uničově zaměstnáváme téměř 2 tisíce zaměstnanců. Na montáži a ve výrobě pracuje téměř 900 zaměstnanců. Počet zaměstnanců obvykle každým rokem stoupá.

 

Jaká je role a postavení Miele technika v rámci koncernu Miele?

Jsme největší výrobní závod celého koncernu Miele. Výzvou pro nás byla přeměna z montovny na plnohodnotný výrobní závod, jehož součástí jsou dnes například i oddělení vývoje nebo testovací laboratoře.

Byli jsme první provoz mimo německy mluvící země, což s sebou přineslo pro koncern také jazykové výzvy.

Dnes jsme jediným výrobcem sušiček pro domácnosti. Pokud si zákazník kdekoli na světě zakoupí sušičku prádla, může si být jistý, že jsme ji vyrobili u nás v Uničově.

 

Popište prosím vaši roli ve struktuře Miele technika a jak dlouho zde působíte?

Pracuji zde již 15 let. V roce 2008 jsem nastoupil na pozici technik změnového řízení a později jsem se stal vedoucím technické podpory výroby. Spolu s 50 techniky výroby a technology zajišťuji technickou podporu výroby i montáže a jsem přímo podřízen výrobnímu řediteli.

 

Za co jste konkrétně zodpovědný resp. vámi řízené oddělení, prosím? Co vlastně obnáší technická podpora výroby v Miele?

Jde například o tvorbu technologických postupů na pracovištích v montáži a ve výrobě, normování pracovišť a řešení ergonomie. Dále odpovídáme za školicí centrum, ve kterém probíhá zaškolování nového i stávajícího personálu. Spolupracujeme na nulových sériích při vývoji nových produktů, zajišťujeme operativu v sériové produkci. Spravujeme montážní přípravky, což obnáší řízení procesu tvorby, evidence, údržby, kontroly a likvidace přípravků a regálů v závodě. Odpovídáme i za opravy přístrojů.

 

Jakou roli hraje v rámci výroby v Miele technika zaučování, resp. jak probíhá, na základě jakých technologických nebo produktových podnětů?

Jelikož se u nás jedná o sériovou výrobu na několika montážních linkách, při obrovském množství variant produktů a různých zákaznických požadavků, jsou změny na denním pořádku. Ať už je to změna taktů, komponent, nové varianty produktů nebo nový personál. Vše uvedené vyžaduje důkladně informovat a zaučovat personál, což následně dokládáme při auditech.

 

V médiích proběhla zmínka o tréninkovém centru Miele. Můžete jej popsat, prosím?

Tréninkovému centru říkáme interně Školicí centrum. Je to místo ve výrobě, které nám simuluje různá pracoviště a činnosti na montážních linkách. Vybavili jsme ho přípravky, stoly, trenažery, šroubováky, výrobními komponenty. Zaměřujeme se zde na činnosti, které se často opakují, nebo které jsou něčím specifické, tak abychom na ně zaměstnance dostatečně připravili. Mezi klasické opakující se činnosti patří – šroubování, montáž kabeláží a konektorů, práce s přípravky, kleštěmi apod. Mezi ty specifické řadíme nasazování těsnění, hadiček, pohledových dílů, vizuální kontroly atd.

Školicí centrum jako místo nemá za úkol zaučit na konkrétní montážní pozici konkrétního typu přístroje v konkrétním taktu. Zaměstnanec se zde má obecně seznámit s prostředím, nástroji a pomůckami a získat zkušenosti. Má možnost výrobu a montáž si osahat a získat větší jistotu před nástupem do ostrého provozu.

Tímto program zaškolování ve školicím centru ale ani zdaleka nekončí. Novým pracovníkům jsme k dispozici i na pracovištích, na kterých ve spolupráci s předáky probíhají tréninkové programy. Tréninky probíhají v rámci zaučování nebo později v rámci periodických školení v průběhu roku.

 

Jak v Miele probíhá zaškolování nových pracovníků? Na co kladete důraz, jaké používáte metody? Jakým tématům se věnujete kromě samotného výrobního procesu?

Zaškolování nových pracovníků je dnes už docela rozsáhlý a komplexní proces, do kterého vstupuje několik složek naši organizační struktury – od personálního oddělení, přes bezpečnost, kvalitu, výrobu až po environment.

Zaškolování začíná náborem pracovníků. Personální oddělení provede s uchazečem o zaměstnání přijímací pohovor a ve školicím centru otestujeme pracovníka na zručnost.

Samotné zaškolování ve školicím centru zajišťuje komplexní onboarding nového zaměstnance. Kromě tréninku manuálních dovedností na již zmíněném pracovišti zaměstnance seznámíme s kompletní výrobou v celém závodě, informujeme je o organizaci práce. Poučíme je o veškerých bezpečnostních standardech, naučíme je, jak zacházet s interní dokumentací, elektronickými systémy apod.

 

Jak se vyrovnáváte s nárůstem počtu zaměstnanců, nutnosti jejich zaškolování resp. zda se mění nároky na kvalitu a intenzitu tréninku nových zaměstnanců?

V předešlých letech jsme měli velký počet nástupů nových zaměstnanců a velmi často z úplně odlišných oborů, tedy bez předchozí zkušenosti práce ve výrobě či montáži. V době covidu nám takto nastoupilo mnoho lidí především z gastro průmyslu. V této době jsme dost intenzivně vnímali důležitost procesu zaškolování právě s ohledem na získání jistoty a zkušenosti v manuální činnosti s dodržením všech kvalitativních požadavků, které máme na vysoké úrovni. I proto proběhly velké změny a posun v oblasti zaškolování nových zaměstnanců na pracovištích montáže a výroby.

 

Pokud se budeme bavit o procesu zaškolování z personálního pohledu – jakým způsobem řešíte tuto otázku? Využíváte interní kapacity nebo využíváte i externí trenéry a konzultanty?

Většinu školení provádíme interně. Jsme na to po tolika letech nastavování procesů již personálně vybaveni. Při zavádění nových metod nebo v případech, které nejsme schopni sami pokrýt se ale neváháme obrátit na externí odborníky.

 

Lze definovat vaše KPIs z pohledu zaškolování nových pracovníků? Čas strávený tréninkem, kvalita, hodnocení po určitém stupni zapracování.

Ano, v podstatě všechny, které jste vyjmenoval. Sledujeme dobu zaučování pracovníků, chybovost a ztráty na pracovišti, výrobu napoprvé, šrotace….

Po zaučení pracovníků a splnění praktické a teoretické zkoušky zaměstnance certifikujeme, což případným zájemcům otevírá další možnosti kariérního růstu ať už na pozicích u linky nebo pak dále ve struktuře závodu.

 

Existují (z vaší zkušenosti) nějaké milníky v oblasti tréninku, které zásadním způsobem změnily a zlepšily tento proces v Miele? Pokud ano, co vás vedlo k hledání nových přístupů a které to byly?

Jsme velká firma. Velký nárůst nových pracovníků, fluktuace, vysoké požadavky na kvalitu – všechny tyto aspekty vedly k nutnosti standardizovaně a řízeně nabírat a zaškolovat personál.

Spojili jsme se s TWI institutem prostřednictvím firmy DMC Consulting a s jejich pomocí jsme zavedli v naší firmě metodiku TWI – Training within industry. Jedná se o řízený způsob zaškolování a předávání informací s ohledem na kvalitu, bezpečnost a know how firmy.

Zavedení tohoto procesu můžu jednoznačně označit za milník v rámci tréninku zaměstnanců. Dnes je to nástroj, který tvoří několik stovek pracovních instrukcí. Jsou to desítky trenérů ve výrobě a ve školicím centru, kteří touto metodikou proškolují nový i stávající personál.

 

Probíhá kooperace v rámci oddělení, které řídíte i mezi dalšími závody koncernu Miele?

Jako koncern jsme velmi propojeni a koordinace zde probíhá. Na veškeré metodiky máme napříč závody specialisty z procesního inženýrství, kteří spolupracují a mnohé procesy jsou řízeny centrálně.

 

Existuje něco jako Miele standard? Tedy unifikovaný model tréninku či podpory výroby nebo má každý závod vzhledem ke své specializaci vlastní model?

Teď jste mě rozesmál! Jsme německá firma, celé Miele je standard. Ale ne, vážně, například právě metodika TWI je dalším krokem k ještě větší standardizaci procesů. A pracujeme na tom, aby se stala běžnou i v jiných závodech Miele.

 

Na jakých tématech v oblasti vzdělávání zaměstnanců pracujete aktuálně? Jaké novinky či zlepšení chystáte v nejbližším období?

Máme spoustu oblastí a činností, ve kterých se chceme zlepšovat, jak v Miele říkáme, chceme být Immer Besser, což v překladu znamená – vždy lepší. Chceme být lepší v metodice TWI jako takové, digitalizaci, způsobů informování pracovníků o změnách natáčením krátkých videí atd.

Plánů je mnoho a všichni se těšíme na další posun a zlepšování v této oblasti.

Tým školicí centrum:

zleva Petr Šimek, Lukáš Nekvinda, Adam Řezáč