Mistrovská akademie 2024

Mistrovská akademie 2024

Hledáte cestu, jak maximalizovat výkon vašich vedoucích v provozu? Potřebují se rozvíjet?

Datum:
březen - červen
Čas:
vždy 9:00 - 16:00
Cena:
23 500 Kč / celá akademie
Čas:
vždy 9:00 - 16:00
Cena:
23 500 Kč / celá akademie

V DMC již více než 20 let pracujeme s prvoliniovými vedoucími, mistry a teamleadery v provozu. Na míru vytvořené programy jim pomáhají vyplňovat mezery v jejich manažerských schopnostech a vytvářet správné návyky ve vedení lidí.

Akademie poskytne účastníkům přehled v základních oblastech zodpovědnosti mistra. Mezi jednotlivými moduly budou mít účastníci možnost své nově nabyté poznatky uplatnit v praxi. Na dalším školení je společně vyhodnotit a sdílet své zkušenosti s ostatními.

Každý modul obsahuje i praktické příklady, simulace a modelové situace.

8. 3. 2024

1. modul: Role mistra, základy komunikace a předávání instrukcí

Datum:
8. 3. 2024
Čas:
9:00 - 16:00
Cena:
6 500 Kč
Místo:
DMC management consulting (Sluštická 14, Praha 10)
 • Role mistra jako vedoucího pracovníka
 • 5 potřeb vedoucího podle Toyota Production System
 • Komunikace jako základní nástroj vedoucího, bariéry v komunikaci
 • Základy úspěšné adaptace nováčků
 • 4 kroky ke správnému a efektivnímu zaškolování

Těší se na vás

Bożena Maria Kačíková-Zaczek
Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Instruction. Specializuje se na zlepšování v provozu a adaptační proces.
11. 4. 2024

2. modul: Zákoník práce a BOZP v praxi mistra

Datum:
11. 4. 2024
Čas:
9:00 - 16:00
Cena:
6 500 Kč
Místo:
DMC management consulting (Sluštická 14, Praha 10)
 • Práva a povinnosti vedoucího a zaměstnance
 • Pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas
 • Pracovně právní vztah
 • Porušení pracovní kázně
 • Role mistra v BOZP

Těší se na vás

Jiřina Ledvinová
External Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Instruction. Specializuje se na konzultační, auditorské a vzdělávací projekty v HR oblastech a pracovním právu.
9. 5. 2024

3. modul: Vedení lidí, předávání zpětné vazby a řešení konfliktů

Datum:
9. 5. 2024
Čas:
9:00 – 16:00
Cena:
6 500 Kč
Místo:
DMC management consulting (Sluštická 14, Praha 10)
 • Vedení lidí v praxi mistra
 • Jak identifikovat a řešit problémy s podřízenými
 • Zpětná vazba, druhy a praktický nácvik jejího používání
 • Kritika a konflikty
 • 4 kroky k úspěšnému vedení lidí, motivace podřízených

Těší se na vás

Iva Berná
Senior Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Relations a Toyota KATA. Specializuje se na soft skills, tvorbu a implementaci Employer Brandingu.
6. 6. 2024

4. modul: Role mistra ve zlepšování

Datum:
6. 6. 2024
Čas:
9:00 - 16:00
Cena:
6 500 Kč
Místo:
DMC / u jednoho z Vás přímo v provozu
 • Základy štíhlé výroby (LEAN, 5S)
 • 8 druhů plýtvání a jeho eliminace
 • Visual management
 • TPM – totální produktivní údržba
 • Zlepšování ve výrobě – Kaizen v praxi
 • 4 kroky k dennímu zlepšování

Těší se na vás

Petr Štěpán
Consultant
Je certifikovaný trenér metodiky TWI. Specializuje se na zlepšování v provozu a adaptační proces.