iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

VÝCHOVA MISTRŮ V ČECHÁCH
VychovaMistruVcechach

CO je Výchova mistrů v Čechách?

Ucelený vzdělávací program, který si klade za cíl dostatečně připravit účastníky na jejich roli „vedoucího". Často se totiž stává, že lidé, kteří se vypracovali z dělnické na vedoucí pozici, nemají dostatečné znalosti a schopnosti pro vedení lidí. Stanou se z nich mistři, vedoucí týmů, group leadeři či supervizoři, kteří sice mají praktické zkušenosti nebo odborné technické znalosti, ale nikdo je neučil, jak správně vést své podřízené. 

Vycházíme z bohatých zkušeností ve výrobních závodech různých odvětví, které dokládají, že tito lidé nechtějí poslouchat dlouhé "suché teorie". Proto školíme zážitkovou metodou. Program je kombinací teoretického školení a praktické části složené z interaktivních komunikačních her a aktivit, což umožňuje propojit teoretické poznatky se zážitky a zkušenostmi z praktické části. Praktická část zároveň vede k velmi efektivnímu zlepšení vztahů a komunikace v týmu. Jedná se o obdobný přístup jako známá metoda TWI, tj. propojení školení s výrobou.

Moduly Výchovy mistrů v Čechách?

 

Školení pro Vás připravíme také interně na klíč (maximálně 12 účastníků ve skupině).