Toyota Kata

TWI & Kata Conference
Praha, 21. - 22. 11. 2017

Zaregistrovat Program Proč Kata?


 • Zvyšování výkonu firmy prostřednictvím zapojení všech úrovní zaměstnanců do neustálého zlepšování
 • Zaměření na praktickou aplikaci Kata Coaching & Improvement prostřednictvím metodiky Training Within Industry:
  • Seznámení s principy Kata a křest českého překladu knihy
  • Případové studie projektů implementace Kata za využití TWI a jejich konkrétní výsledky
  • Kata v praxi – workshopy a simulační hry
DMC
TWI
IPA

Toyota Kata

Problémy, které řeší Kata

 • Nefunguje vám systém zlepšování?
 • Opakují se vám problémy?
 • Pracují vaši vedoucí málo s lidmi?
 • Máte málo motivované lidi pro zlepšování a zvyšování efektivity?
 • Máte dobré nápady, ale nedotahujete je do konce?

Cílem Kata procesu

je odbourat zahlcení středního managementu problémy, naučit vedoucí na všech úrovních experimentovat a systémově zlepšovat procesy a zároveň tak zvýšit iniciativu lidí. Jednoduchou formou učí manažery delegovat, předávat zodpovědnost na nižší úrovně a neřešit všechny problémy ve společnosti.

Kata Improvement

skutečně zavádí proces zlepšování do každodenní rutiny díky definici překážek k dosažení cílového stavu a jejich postupnému odstraňování prostřednictvím malých „experimentů“, které lze realizovat prostřednictvím TWI Job Methods. Změny je nutné uvést do běžného života a standardizovat prostřednictvím TWI Job Instruction a hledat řešení problémů pomocí jednoduché metody 4 kroků TWI Job Relations.

Kata Coaching

je standardizovaný efektivní nástroj pro vedoucí pracovníky, jak pravidelně využívat v denní praxi práci s lidmi pro udržení nastavených změn a jejich přerod v rutinu. Ve spojení s metodikou TWI se využívá pro trvalé zafixování nových návyků.

Program

Den 1 (úterý 21. 11.)

8:30 - 9:00
Registrace, ranní káva
9:00 - 9:20

Uvítání a představení cz / en

Markéta Šimáková, Jitka Tejnorová
Managing Partners, DMC management consulting

9:20 - 9:30

Slavnostní křest knihy Toyota Kata cz / en

9:30 - 10:30

Hlavní řeč: Toyota Kata en
Úvod do filozofie Kata a hlavní teze knihy

Brandon Brown, Master Kata Coach

10:30 - 11:00

Prezentace generálního partnera

11:00 - 11:20
Přestávka na kávu
11:20 - 12:15

Simulace Kata cz / en
Praktická ukázka

Brandon Brown, DMC

12:15 - 13:00
Oběd
13:00 - 16:00

Simulační hry Kata ve skupinách cz / en

Brandon Brown, Markéta Šimáková, Jitka Tejnorová

Den 2 (středa 22. 11.)

8:30 - 9:00
Ranní káva
9:00 - 10:00

Kata Coaching & Improvement Introduction en

Brandon Brown

Kata koučink a Kata zlepšování cz
Úvod do metodiky

Jitka Tejnorová

10:00 - 10:30

Hlavní řeč: TWI jako nástroj implementace Kata cz

Tomáš Otradovský, Hartmann-Rico

10:30 - 11:00

Implementace Kata v praxi sk
Případová studie

IPA Slovakia

11:00 - 11:30
Přestávka na kávu
11:30 - 12:30

Kata v praxi
případové studie ve skupinách

Skupina 1 en

Brandon Brown

Skupina 2 cz

Tomáš Otradovský

12:30 - 13:00

Q & A, závěr konference

DMC management consulting

13:00 - 14:00
Oběd

Registrace

Registrace na TWI & Kata Conference byla uzavřena.

Ubytování

Aquapalace Hotel**** Prague nabízí účastníkům TWI & Kata Conference ubytování za zvýhodněné ceny. Zvýhodněná cena a garance kapacity hotelu je platná do 15. 10. 2017.

Účastníci

Zobrazit celý seznam

Prezentující

Brandon Brown

Brandon Brown

Brandon Brown je Master Kata Coach a společník W3 Group, kde se zabývá udržitelným neustálým zlepšováním jako Toyota Kata Coach a instruktor Lean. Po spolupráci s evropskými univerzitami ve Stockholmu a Stuttgartu od roku 2006 působí jako profesor výrobního managementu na University of Arkansas. Praktické zkušenosti získal mj. jako Regional Operations Manager v Central States Mfg. Je držitelem titulů Master of Science in Engineering a Bachelor of Science in Mechanical Engineering, certifikátu LeanSigma Kaizen Instructor a dalších.

Brandon má 20 let praktických zkušeností v neustálém zlepšování v různých oborech včetně automotive. Na TWI & Kata Conference v Praze kromě úvodní řeči a představení tezí Kata bude facilitovat simulační hru Kata a povede workshop Kata v praxi s případovou studií implementace Kata v automotive, jejímž výsledkem byla úspora více než 1 mil. USD.

Více informací na continuouscoachingcommitment.com.

Tomáš Otradovsk

Tomáš Otradovský

Tomáš Otradovský na konferenci v rámci sekce Kata v praxi představí případovou studii implementace Kata v Hartmann-Rico, a.s., v Havlíčkově Brodě. Účastníci se dozví, jakou roli má KATA a jednotlivé moduly TWI v implementaci LEANu ve výrobním závodě a jak KATA přispívá k zapojení všech pracovníků a napomáhá v transformaci z měnící se na učící se organizaci.

Absolvent Technické univerzity v Liberci, obor mechanická technologie textilu. Po ukončení studia započal svou kariéru v Hartmann-Rico, a.s. (výrobce a distributor zdravotnických a hygienických pomůcek a materiálů) jako Process Engineer. Postupoval z pozice výrobního manažera a specialisty technické přípravy výroby až na pozici ředitele závodu. Výrobní program závodu v Havlíčkově Brodě je zaměřen na jednorázové operační roušky. Jako manažer výroby Tomáš Otradovský působil jako vedoucí projektu implementace One Piece Flow. Výsledkem projektu bylo během 4 let zdvojnásobení objemu výroby bez zvýšení počtu zaměstnanců. Tomáš Otradovský je absolventem školení TWI Job Instruction, Job Relations a Job Methods a má sedmiletou zkušenost s implementací metodiky ve zdravotnické výrobě.

Tyto zkušenosti využívá při zavádění LEAN principů, protože všechny moduly TWI jsou nedílnou součástí procesu standardizace, řešení problémů a zlepšování, které jsou důležitou součástí štíhlých procesů a výroby světové třídy.

Kniha Toyota Kata

Český překlad knihy vydává nakladatelství Grada ve spolupráci se společnostmi DMC management consulting a IPA Slovakia.
Každý účastník konference obdrží jeden výtisk knihy.

O autorovi

Rother

Mike Rother je spoluautorem dvou průlomových knih: Learning to See: value-stream mapping to add value and eliminate muda (Shingo Research Award 1999) a Creating Continuous Flow: an action guide for managers, engineers and production associates (Shingo Award 2003). Mike je inženýr, výzkumník, učitel, konzultant a řečník k tématům jako je management, leadership, zlepšování, přizpůsobivost a změny v lidských organizacích. Mezi jeho působiště patřil Industrial Technology Institute (Ann Arbor), the University of Michigan College of Engineering, the Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (Stuttgart) a Technická univerzita Dortmund. V současné době působí na univerzitě v Michiganu a úspěšně se mj. zabývá využitím principů Kata ve školním vzdělávání (Kata in the Classroom).

Další informace

O knize

Kniha Kata

Kniha Toyota Kata Mikea Rothera (2010) se odlišuje od ostatních knih o Toyota Production System způsobem, jakým popisuje využití nástrojů používaných v implementaci Lean. Nástroje jako Heijunka (vyrovnávání výroby) a Kanban se v Toyotě nevyužívají s cílem být zavedeny ale jako nástroj pro nalezení dalšího zlepšení. Neustálé učení nezbytné pro implementaci těchto nástrojů popisuje Rother jako Kata (japonský výraz pro „organizační rutiny“). Vedle zlepšování Kata se Rother zabývá koučinkem Kata, který popisuje potřebu lidi vést k udržení zlepšení v jejich procesech.

Toyota Kata vychází ze základního principu, že Lean je kultura a filozofie managementu. Kniha popisuje základní principy Kata, Kata zlepšování (část 3), Kata koučink (část 4) a způsob zavádění principu do praxe (část 5).

Část Kata zlepšování se zabývá nastavením cílového stavu (Rother: „popis procesu, který funguje určitým způsobem“). Cílový stav popisuje žádoucí stav procesu, kterého se zaměstnancům nedaří dosáhnout neustálým zlepšováním. Po definici cílového stavu Rother postupuje k potřebě zlepšit stávající stav pomocí cyklu PDCA. Pro proces zlepšování k cílovému stavu v Toyotě využívají pěti otázek, které motivují zaměstnance k dalším experimentům.

Čtvrtá část knihy, koučink Kata, popisuje, jaké jsou role jednotlivců v Toyotě ve zlepšování a jaký druh leadershipu je nezbytný. Rother popisuje chybný předpoklad, že operátoři implementují všechna zlepšení ve svých procesech. V praxi 90% zlepšení ve snižování nákladů a zlepšování kvality v Toyotě dělají vedoucí týmů a inženýři. Zbylých 10% zlepšují operátoři sami prostřednictvím Kaizen.

Rother popisuje dva prvky stylu vedení, které korespondují s knihou J. Likera The Toyota Way (2004):

 • Vedoucí je učitel
 • Plánuj pomalu – konej rychle

Všichni manažeři v organizaci by měli strávit 50% svého času koučováním ostatních. Manažeři neřeší problémy, ale koučují své lidi, aby nacházeli svá vlastní řešení. Koučink umožňuje zaměstnancům využívat cyklus PDCA a může být spojen s A3 reportem, jehož vyplňování se může zdát zdlouhavé, ale slouží pro komunikaci i dokumentaci celého procesu.

Pátá část popisuje, jak teorii převést do praxe. Rotherovo doporučení je Kata zlepšování je potřeba začít Kata zlepšováním. Znamená to využít pro trénink lidí v organizaci PDCA. Navíc Kata zlepšování má být vedeno interními zaměstnanci a vedení musí být bezpodmínečně zapojeno.

Generální partner

Aramark

Partneři

Grada
Aquapalace hotel
EduCity
People Management Forum
Multisport

Mediální partner

HR News
HR Forum
Moderní řízení
Profi HR

Kontakt

Iva Krištoufková
DMC management consulting
ikristoufkova@dmc-cz.com
+420 602 351 512

Místo konání

Aquapalace Hotel Prague
Pražská 137
Čestlice
www.aquapalacehotel.cz