TWI & Kata Conference 2019
3 konference v 1 – Praha, 20. 11. 2019

TWI a Kata Conference
(výrobní společnosti)

Robert Bosch, Škoda Auto, Koito Czech, Hella Autotechnik Nova

Building Adaptive Culture
(nevýrobní společnosti)

Česká televize, Komerční banka a další

Výzvy zdravotnictví 2020
(zdravotnická zařízení)

Teleflex Arrow, Peter Kabel (Holandsko) – expert na efektivitu ve zdravotnictví a další

Zaregistrovat Program Sekce podle zaměření

 • Hlavní řečník: Patrick Graupp, autor metodiky TWI a TWI Senior Master Trainer, TWI Institute USA
 • Místo: Aquapalace Hotel**** Prague
 • Jazyk konference: angličtina a čeština (tlumočení nebude zajištěno)
 • LIDÉ: týmová práce, zapojení, standardy
 • ADAPTABILITA: spolupráce, agilita, leadership na všech úrovních vedení
 • INOVACE: kreativita, každodenní zlepšování, nové způsoby práce
 • Zaměření na praktickou aplikaci metod TWI a Kata pro zvyšování adaptability organizací, ukázkové workshopy a simulace
DMC
TWI

Sekce podle zaměření

3 konference v 1 zaměřené na zaměřená na transformaci firemní kultury k podpoře adaptability, zapojení lidí a denního zlepšování:

 • Výrobní společnosti
 • Nevýrobní společnosti (banky, retail, služby, logistika, média)
 • Zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, laboratoře, sociální a pečovatelské služby)

TWI & Kata Conference
(výrobní společnosti)

 • Bez standardů není zlepšování
 • Systematickým vedením lidí k výjimečným výsledkům
 • Angažovanost zaměstnanců shora dolů
 • Budování kultury dobrých vztahů
 • Zlepšování jako denní rutina (praktický workshop)

Building Adaptive Culture
(nevýrobní společnosti)

 • Překonávání bariér tradiční organizace
 • Zavádění agilního přístupu: přínosy a úskalí
 • Agilní přístup v denní praxi (praktická simulace)

Výzvy zdravotnictví 2020
(zdravotnická zařízení)

 • Řešení každodenních problémů ve zdravotnických zařízeních
 • Jak zařídit, aby lidé dodržovali standardy
 • Zlepšování kvality péče o pacienty
 • Jak ze standardu udělat rutinu (praktický workshop)

Program

8:30 - 9:00
Registrace, ranní káva
9:00 - 9:20

Zahájení

Markéta Šimáková a Jitka Tejnorová
Managing Partners, DMC management consulting

9:20 - 10:00

Transformace kultury společnosti s TWI & Kata en

Patrick Graupp
Autor metodiky TWI a TWI Senior Master Trainer, TWI Institute USA

10:00 - 10:15
Přestávka na kávu

Výrobní společnosti

Nevýrobní společnosti

Zdravotnictví

10:15 - 11:00

Bez standardů není zlepšování cz

Radek Navrátil, Škoda Auto

 • Standardizovaná práce
 • Jak zapojit jednotlivce do zavádění standardizované práce
 • Využití TWI pro implementaci standardizované práce
 • Přínosy standardizované práce ve Škoda Auto

Překonávání bariér tradiční organizace cz

Denisa Kollárová, Česká televize

 • Příprava na výzvy digitální budoucnosti (2021)
 • Transformace začíná shora
 • Řízení změny firemní kultury z tradiční na adaptivní

Jak zařídit, aby lidé dodržovali standardy en

Patrick Graupp, TWI Institute USA

 • Proč lidé nedodržují standardy
 • Jak TWI podporuje vytváření správných návyků
 • Zlepšování vztahů na pracovišti prostřednictvím TWI
11:00 - 11:45

Systematickým vedením k výjimečným výsledkům cz

Bohumil Pikal, Hella Autotechnik Nova

 • Zlepšování ve vývoji a výrobě skrze Kata koučink
 • Případová studie s ukázkou výstupů: snižování PPM
 • Koučovací přístup jako základ pro angažovanost zaměstnanců

Posilováním klíčových dovedností vedoucích k úspěšné transformaci en

Patrick Graupp, TWI Institute USA

 • Budování vztahů
 • Akceptace změn
 • Budováním rutin k úspěšné transformaci

Zlepšování péče o pacienty cz

Jan Sondag, Teleflex Arrow

 • Jak zajistit 100% dodržování standardů (Job Instruction)
 • Job Methods jako cesta k neustálému zlepšování (případová studie)
 • Trvalé zlepšování standardů jako nekonečný proces (Kata)
11:45 - 12:00
Přestávka na kávu
12:00 - 12:45

Zapojení lidí shora dolů cz

Radek Široký, Koito Czech

 • Zaškolování jen v tréninkovém centru nestačí
 • Zapojení team a group leaderů do denní rutiny
 • Podpora udržitelnosti nových standardů a přístupů skrz Kata koučink

Agilita v praxi – úskalí a přínosy transformace cz

Panelová diskuse

Bakterie a Training Within Industry? Jak se k sobě hodí? en

Peter Kabel, zdravotnický expert, Holandsko

Případová studie implementace metodiky TWI – snižování výskytu nemocniční infekce

12:45 - 13:30
Oběd
13:30 - 15:00

Zlepšování jako denní rutina cz

Jitka Tejnorová, DMC management consulting

Praktický workshop

Agilní přístup v denní praxi cz

Markéta Šimáková, DMC management consulting

Praktický workshop

Jak ze standardu udělat rutinu en

Patrick Graupp, TWI Institute USA

Praktický workshop

15:00 - 15:15
Přestávka na kávu
15:15 - 16:00

Budování kultury dobrých vztahů cz

Ivana Rolníková, Jana Slivková, Pavel Kunt, Robert Bosch

 • Jak na skutečné zapojení lidí
 • Efektivní zaškolování pro spokojenost zaměstnanců
 • Prevence problémů se zaměstnanci
 • Kontinuální naplňování cílů: Kata koučink a zlepšování

Cesta k Agile@Scale kultuře cz

Pavol Blaho, Komerční banka

KB Change, neboli transformace společnosti která pamatuje ještě předlistopadovou kulturu, do moderní organizace 21. století.

Jak se s výzvami českého zdravotnictví potýká česká nemocnice?

Přednáška v přípravě

16:00 - 16:15
Přestávka na kávu
16:15 - 16:45
Závěr konference, diskuse
17:00 - 18:30
Networking banquet – prostor pro neformální setkávání s malým občerstvením

Registrace

Ubytování

Aquapalace Hotel**** Prague nabízí účastníkům TWI & Kata Conference ubytování za zvýhodněné ceny. Zvýhodněná cena a garance kapacity hotelu je platná do 30. 9. 2019.

Pro rezervaci prosím použijte rezervační formulář Aquapalace.

Účastníci


Prezentující

Informace o prezentujících pro Vás připravujeme.

Partneři

EduCity
Aquapalace hotel

Mediální partner

HR News

Kontakt

Iva Krištoufková
DMC management consulting
ikristoufkova@dmc-cz.com
+420 602 351 512

Místo konání

Aquapalace Hotel Prague
Pražská 137
Čestlice
www.aquapalacehotel.cz