iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Registrační formulář workshop Agilní týmy a agilní řízení

Registrační formulář workshop Agilní týmy a agilní řízení

termín: 8. dubna 2019
místo: Praha
cena: zdarma

Jméno účastníka
Zadejte jméno účastníka.

Telefonní kontakt
Zadejte telefonní kontakt.

E-mailová adresa
Zadejte svůj e-mail.

Pozice
Zadejte svoji pozici.

Název firmy
Zadejte název firmy.

IČO
Vyplňte platné IČO

DIČ
Neplatný Vstup

Fakturační údaje firmy
Zadejte fakturační údaje firmy.

Další účastníci
Neplatný Vstup

Poznámky
Neplatný Vstup

Informace, obchodní a storno podmínky

Stornopoplatky: rozhodne-li se zákazník zrušit objednávku (změna účastníků školení jiným zaměstnanci téhož zaměstnavatele je možná), uhradí společnosti DMC následující stornopoplatky:

  • storno 30–15 dnů před konáním akce – 50% smluvní částky
  • storno 14–7 dnů před konáním akce – 75% smluvní částky
  • storno méně než 7 dnů před akcí – 100% smluvní částky

Pro odeslání je nutné souhlasit s obchodními a storno podmínkami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Beru na vědomí, že DMC management consulting s.r.o., IČO: 27113671, se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále také "DMC" bude zpracovávat osobní údaje uvedené pro uzavření a splnění smlouvy, a souhlasím se správou dalších osobních údajů, které jsem v objednávce uvedl/a.

Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména:

  • jméno a příjmení, akademické tituly
  • telefonní a emailový kontakt
  • zaměstnavatel, pracovní pozice

Beru na vědomí, že:

  • DMC nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
  • DMC zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování;
  • doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem;
  • DMC nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Souhlasím, že DMC může osobní data předat ke zpracování zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů. V souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), správce zveřejní informace o podmínkách předávání údajů ke zpracování.

Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od DMC přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Pro odeslání je nutné souhlasit se zpracováním osobních údajů.