“Šaty dělaj člověka”
a zákazníci zase firmu

Řekli o nás

Petr Pokorný

expert corporate management system, ČEZ, a. s.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Při účasti na konferenci BOZP nás oslovila přednáška paní Šimákové o metodách TWI. Absolvovali jsme úvodní školení do této problematiky, zejména v oblasti Job Safety a následně jsme zahájili implementaci metod do praxe především v oblasti bezpečnosti práce.
 • Proč mám rád DMC?
  DMC nám přináší nový přístup k neustálému zlepšování prostřednictvím osvědčených metod, které se snažíme uplatnit především k prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Na spolupráci oceňujeme využití prvků Toyota Production System (TPS) a zkušenosti získané přímo v provozu firmy Toyota. Velkým přínosem jsou i ukázky modelových postupů a možnost tréninků v našich vlastních podmínkách a situacích.

Pavel Kunt

Vedoucí výrobního oddělení, Robert Bosch s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Spolupráci s DMC jsme zahájili kvůli potřebě zvládnout zapracování pracovníků v montážním procesu a eliminovat tím jednak montážní chyby, ale také redukovat výrobní náklady. Tímto jsme se dostali na metodiku TWI a jednotlivé moduly - Job Instruction, Job Relations, ...
 • Proč mám rád DMC?
  Spolupráce s pracovníky z firmy DMC byla od začátku velice otevřená, lidsky příjemná, ale současně efektivní a jasně vedoucí k cíli.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Zejména oceňuji přístup pracovníků DMC, kdy respektují naše potřeby a možnosti, ale současně nastavují postupy vedoucí k výsledkům. Přístup k zavádění nových metod a postupů (JI, JR) je velice praktický, také díky jejich zkušenostem.
 • ... 💜
  Celá spolupráce je založena na velmi dobrých vztazích, vzájemném porozumění a společném plánování veškerých aktivit.

Jan Sondag

Director of Enterprise Excellence US & EMEA, Teleflex ARROW International CR, a.s.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  S DMC už spolupracuji více jak 10 let. V tu dobu DMC byla jediná firma, která byla schopna mi nabídnout komplexní službu v oblasti HR a následně v problematice zaškolovaní operátorů - TWI Job Instruction. Společně jsme rozšířili v České republice povědomí o metodice Training Within Industry. Tato metodika se mi osvědčila v každé firmě, kde jsem ji zaváděl.
 • Proč mám rád DMC?
  Protože se snaží pochopit potřeby zákazníka. Neustále se vyvíjí a zaměřuji své portfolio služeb tomu, co opravdu firmy potřebují. Udržují kontakt se zákazníkem a přichází často s novinkami. Dávají zpětnou vazbu a jsou schopni ji i přijmout.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Aktualizují si know-how a lze s nimi vést diskuzi o řízení výroby a výrobní firmy. Není to firma, která pracuje pouze s prezentací a v konferenční místnosti, ale nebojí se jít do výroby. Přizpůsobí se publiku - operátor nebo ředitel.
 • ... 💜
  Jsem vděčný firmě DMC - TWI Institute obzvlášť v oblasti TWI. V roce 2011 jsem objevil tuto metodiku a od té doby ji používám a přináší své ovoce. Byl to bod zlomu, který u mě inicioval osobni transformaci způsobu řízení a pochopeni role leadera a lean leadership. Za to velké díky!

Aleš Chaloupka

MPS Manager, MAGNA Automotive (CZ), s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Spolupracoval jsem s DMC již dříve, takže vím, že nám DMC dokáže pomoct nastavit systém tak, aby u nás metoda TWI mohla úspěšně fungovat a dále se rozvíjet. DMC, jakožto držitel TWI licence, nám dává důvěru, že postupy, dokumenty a metody budou efektivní.
 • Proč mám rád DMC?
  DMC nám pomáhá měnit přístup k zaměstnancům a tím i firemní kulturu na všech úrovních řízení.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Otevřenost, profesionalitu a znalost výrobních procesů.
 • ... 💜
  Věřím, že navážeme na tento projekt a budeme dále společně rozvíjet naší spolupráci.

Václav Douša

HR and GA Senior Manager, Aisan Industry Czech, s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Prvotním impulsem byla snaha o sjednocení "roztříštěného" způsobu zaškolování, zejména nově nastoupivších zaměstnanců na jednotlivých odděleních, a cíl snížit fluktuaci nových nástupů.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Profesionalitu, spolehlivost, lidský přístup a otevřené jednání
 • ... 💜
  Osobně "smekám" i před dalšími aktivitami celého týmu DMC při podpoře organizací jako je Kaňka z Tábora, která si rozhodně dlouhodobou podporu zaslouží.

Tamara Bernatíková

HR Manager CZ/SK, ROCKWOOL, a.s.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  S DMC spolupracujeme několik let, od workshopů s manažery, přes osobní rozvoj obchodníků až po rozvoj našich mistrů díky mistrovské akademii. Mistrovská akademie nám přinesla posun ve vnímání a plnění role vedoucího, "myslel jsem, že to dělám dobře, ale dělám to špatně". Kořen práce mistra není jen v organizaci práce, ale ve způsobu, jak pracuje se svými lidmi, aby dosahovali výsledků a byli spokojení. Aby jim práce dávala smysl.
 • Proč mám ráda DMC?
  DMC nepracuje od stolu, je pro ně důležité poznat interní prostředí a kulturu. Mají profesionální a lidský přístup, programy šité na míru, naslouchají potřebám klienta a všechny programy přinášejí výsledky.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Každý projekt s DMC nám otevírá další prostor ke zlepšení - směr, jakým se ubírat zase o krok dál.
 • ... 💜
  Oceňuji, že DMC nám pomáhá sbližovat přístup členů vyššího a nižšího managementu, kteří potřebují mluvit společnou řečí. Přispívá to k budování dobré firemní kultury, která je pro nás velmi důležitá.

Ivana Rolníková

Vedoucí v nástrojárně, Robert Bosch s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Před 7 lety jsem stála před výzvou postavit novou směnu a rychle zapracovat kolegy na různé odborné, technické a dílenské profese. Věděla jsem, že chci, aby kolegové zapadli do týmu a aby jejich zapracování proběhlo tak, že neohrozí kvalitu. Začala jsem pátrat po možnostech a objevila TWI. Tak začala naše spolupráce. Sama jsem nad sebou začala přemýšlet jinak. Změnila jsem své stereotypy, více se otevřela týmu a začala velmi aktivně pracovat se zpětnou vazbou. Spolu se mnou se rozvíjel i celý tým. Prošli jsme tréninky na TWI JI, JR i JM. Moje očekávání se naplnila - lépe se nám "dýchalo" a měli jsme výsledky.
 • Proč mám ráda DMC?
  Velmi OTEVŘENĚ mě provázeli náročnými transformacemi.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Lidský přístup, propojování lidí, angažovanost.
 • ... 💜
  Témata, která otevíráte, jsou náročná a klient si je musí "odmakat". Šla bych do toho s vámi znovu. Hodně jsem se naučila.

Roman Bartišek

VP Supply chain, Albert Česká republika, s. r. o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  S DMC jsme začali spolupracovat s cílem zefektivnit procesy na distribučních centrech. Spolupráce nám přinesla řadu 'aha' momentů, zaškolení do základů metodiky Leanu a jejich aplikaci v praxi a rovněž měřitelné úspory díky optimalizaci vybraných činností.
 • Proč mám rád DMC?
  Protože nám přinášejí pohled a inspiraci zvenčí (mimo retail), pomáhají nám uvědomit si naši provozní slepotu a rovněž nastavit systém kontinuálního zlepšování.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Praktičnost a snahu pochopit specifika našeho businessu, dále dlouhodobost spolupráce a kontinuitu v jejich personálním osazení.
 • ... 💜
  Děkujeme za to, že nám otevřeli oči a ukázali, že i relativně jednoduché metody můžou při důsledném dodržování doručit zajímavé zlepšení.

Mgr. Iva Bursová MBA

HR Country Director, Iveco Czech Republic, a.s.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Se společností DMC jsem začala spolupracovat v roce 2003, kdy jsem hledala pro dlouhodobou spolupráci spolehlivého, zodpovědného, odborně erudovaného a také lidsky kvalitního externího dodavatele. Od roku 2003 jsem přizvala společnost DMC ke spolupráci ke svým pěti dalším projektům u různých zaměstnavatelů.
 • Proč mám ráda DMC?
  Protože jsou odborníci, vždy přichází s novými věcmi, nebojí se velkých výzev a vždy s plnou energií dotáhnout projekty do konce.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Že jsou velcí dříči a umí.
 • ... 💜
  Moc děkuji za perfektní spolupráci a nové myšlenky, které společně zavádíme do praxe.

Martin Kořínek

Jednatel společnosti, GRAMMER CZ, s. r. o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Po dvou letech oťukávání na různých konferencích, jsme se rozhodli spolupracovat s DMC na implementaci TWI do naší firmy. A co nám to přineslo? Poznatek, že jsem zbytečně ztratil dva roky a měl požádat o jejich podporu hned :-) Upřímně řečeno, po více jak 20 letech v průmyslu mi to otevřelo oči a pochopil jsem, že jednoduchý a strukturovaný postup TWI naprosto skvěle pomáhá řešit zapracování nových zaměstnanců, stejně jako rekvalifikaci stávajících. Pomohl nám odhalit spoustu nejasností a nesmyslných postupů ve výrobě. Naučil nás vnímat pracovní postupy, jejich tvorbu a smysl novým efektivním způsobem. Slovo dalo slovo a rovnou jsme přešli i na KATA koučink. A co nám to přineslo? Vyřešili jsme latentní problémy, které léta řešit nešly a ze kterých jsme pociťovali frustraci. Naučili jsme se jednoduchý a praktický postup pro odstraňování překážek a řešení témat, před kterými jsme předtím utíkali. A mně jako manažerovi to ukázalo, jak podporovat své kolegy, jak se jich správně ptát a jak je metodicky navádět, aby byli schopni samostatně řešit "neřešitelné". KATA koučink mi změnil můj způsob uvažování a můj přístup k neustálému zlepšování pomocí rozvoje lidí kolem sebe.
 • Proč mám rád DMC?
  Oni vědí, co dělají a dělají to zatraceně dobře!
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Praxe, praxe a zase praxe. Nechodí se kolem horké kaše a jde se rovnou na věc.
 • ... 💜
  Rád se nechávám ve svém životě inspirovat a za tuto inspiraci obzvláště děkuji.

Daniel Müller

HR Business Partner | Country HR Expert CZ, ZF Electronics Klášterec s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  S DMC jsme začali spolupracovat, protože jsme hledali profesionály, kteří nám pomohou v problematice zaškolování zaměstnanců ve výrobě. Absolvovali jsme společně trénink TWI JI a vytvořili skupinu profesionálních trenérů zmíněné metodiky. Teď už je tato metoda standardem i pro nás v ZF, a to díky DMC.
 • Proč mám rád DMC?
  Mám rád DMC, protože se na ně vždy s důvěrou můžu obrátit.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Oceňuju zejména jejich přístup, který je velmi lidský a zároveň velmi profesionální. Je to taková jistota. Jistota důvěryhodného receptu a příjemné spolupráce.
 • ... 💜
  Moc děkuju za dosavadní spolupráci a těším se na tu další.

Dominika Płudowska

Kierownik Działu Technologii / Vedoucí technologického oddělení, Ikano Industry Sp. z o.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  🇵🇱 Współpracę z DMC rozpoczęliśmy z uwagi na duże doświadczenie firmy w zakresie TWI (konkretnie JI). Zależało nam na tym, by wdrożenie tej metody działania było jak najbardziej efektywne i przyniosło naszej organizacji spodziewane rezultaty w stosunkowo krótkim czasie – z DMC dokonaliśmy tego!

  🇨🇿 Spolupráci s DMC jsme zahájili díky bohatým zkušenostem společnosti v oblasti TWI (konkrétně JI). Chtěli jsme, aby implementace tohoto způsobu fungování byla co nejefektivnější a přinesla naší organizaci očekávané výsledky v relativně krátkém čase – s DMC jsme to dokázali!
 • Proč mám rád/a DMC?
  🇵🇱 Świetni eksperci, bardzo dobry kontakt z zespołem.

  🇨🇿 Skvělí odborníci, velmi dobrý kontakt s týmem.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  🇵🇱 We współpracy z DMC doceniam otwartość w relacjach biznesowych oraz pełen profesjonalizm.

  🇨🇿 Na spolupráci s DMC oceňuji otevřenost v obchodních vztazích a plnou profesionalitu.

Petra Kneblová

Trenér školicího centra, Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s. r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Spolupracovat s DMC jsme začali, protože jsme přesvědčeni, že metodika TWI Job Instruction pomůže zefektivnit spoustu procesů, které máme ve firmě.
 • Proč mám ráda DMC?
  Vždy se na DMC můžu obrátit s jakýmkoliv problémem a oni pomůžou a poradí.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Jsou to odborníci zapálení pro věc.
 • ... 💜
  Děkuji :-)

Jana Wardová

HR Manager, Edscha Automotive Kamenice s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Se společností DMC jsme začali spolupracovat jednak z důvodu předešlé dobré zkušenosti, jednak pro jejich profesionální a zároveň lidský přístup k nám jako k zákazníkům. Stali jsme se partnery při nastavování školení a dalších společných aktivit vzdělávání a rozvoje naší společnosti. Pracovali jsme společně na několika projektech rozvoje středního managementu a programu TWI, se kterým budeme pokračovat. Spolupráce s DMC nám přináší nové pohledy i zkušenosti z jiných výrobních společností. Jejich propracovaná metodika nám dává možnost nastavit procesy efektivně v zaškolování nových zaměstnanců i v dalších oblastech výroby.
 • Proč mám ráda DMC?
  Ráda s DMC spolupracuji pro jejich profesionální přístup a bohaté zkušenosti. Podle mého názoru je jejich přidaná hodnota vstřícnost, ochota, příjemné vystupování, zájem o potřeby klienta a snaha o co nejefektivnější nastavení spolupráce.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Jsem přesvědčená, že jim jde opravdu o to, aby dali svým klientům odborné a co nejkvalitnější informace, předávali praktické zkušenosti a znalosti. Neustále se rozvíjí, vyhledávají současné aktuální přístupy k řízení lidských zdrojů a procesů. Hledají nejlepší cesty pro společnou spolupráci. Oceňuji jejich zkušenosti z praktického reálného chodu výrobních společností včetně automotive. Nesnaží se jen prodat nějakou službu bez ohledu na dopad do společnosti, ale nastavují školení či jiné projekty na základě analýzy potřeb společnosti. Jak se říká "ušijí program na míru". Mají zájem o každého jednotlivého účastníka programu.
 • ... 💜
  Děkuji společnosti DMC i za svůj profesní rozvoj. Na základě spolupráce se vždy přesvědčuji, že i přesto, že jsou na trhu dlouho a jsou stabilní a profesionální, je jejich přístup ke všemu moderní, inovativní a neotřelý.

Lenka Holatová

Specialista vzdělávání, Yanfeng International Automotive Technology Czechia, s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Spolupráce začala na základě doporučení z jiné firmy. Vyhovuje nám široká nabídka školení a workshopů, příjemná komunikace, zpětná vazba. Individuální a profesionální přístup.
 • Proč mám ráda DMC?
  Zajímavá nabídka školení, je možné školení či workshop přizpůsobit našim požadavkům, výborná komunikace a zpětná vazba.

Petra Veselá

HR Manager, Amcor Flexibles Nový Bydžov s. r. o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Na DCM jsem dostala skvělé reference a spolupráce ještě předčila mé očekávání.
 • Proč mám ráda DMC?
  DMC je neskutečně profesionální firma s lidským přístupem, jejíchž konzultanti vždy trefí naprosto přesně naši potřebu.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Oceňuji hlavně flexibilitu a schopnost připravit za velmi krátkou dobu školení nebo teambuilding na špičkové úrovni.
 • ... 💜
  Děkuji za spolupráci, jste čerstvý vítr do plachet naší firmy ;-)

Jan Maruška

Production Supervisor & TWI Trainer, Copeland Czech s.r.o.
 • Proč jsme s DMC začali spolupracovat?
  Začali jsme spolupracovat s DMC, protože se neustále chceme zlepšovat v trénování lidí. Přineslo nám to rozvoj v oblasti spolupráce s lidmi.
 • Proč mám rád DMC?
  Protože mají mnohaleté zkušenosti nasbírané v různých zemích světa a dokáží je sdílet s ostatními.
 • Co na spolupráci s DMC oceňuji?
  Podporu. I když se třeba zrovna nedaří, tak dokáží nasměrovat k možnému řešení.

Pracujeme také pro: