iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Aktuální termíny workshopů a otevřených školení


Téma

Datum a registrace

Místo

TWI Job Safety
(učí vedoucí systematicky identifikovat a přerušovat řetězce
příčin a následků, které ohrožují bezpečnost na pracovišti)

4. - 5. 11.
13:00 - 17:00
a 18. 11. 13:00 - 15:00
(praktický nácvik)
online
(online ochutnávka a sdílení)
10. 11.
13:00 - 16:00
online
11. 11.: Assessment Centra & Development Centra
18. 11.: Motivace v době nejistoty a rychlých změn
25. 11.: Employer Brand
11., 18. a 25. 11.
vždy 13:00 - 15:00
online
(systém pro vznik, realizace, zavádění a udržování zlepšování)
19., 24. a 25. 11.
vždy 13:00 – 17:00
online
TWI Job Relations
(předcházení vzniku problémů a budování loajality za pomoci
rozvoje a udržování dobrých vztahů mezi vedoucími a podřízenými)

 

8. - 9. 12.
vždy 13:00 - 17:00
online
s