iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Aktuální termíny workshopů a otevřených školení


Téma

Datum a registrace

Místo

(5 potřeb vedoucích pracovníků v nové situaci)
2. 6.
online
(osvědčené přístupy v kostce na online seminářích)
3. 6.: TWI Problem Solving - Řešení problémů dle TWI
4. 6.: Leadership: distribuce a měření
9. 6.: Jak naučit manažery koučovat podřízené k vyššímu výkonu
11. 6.: Řízení změn - krizový management
17. 6.: Šetření nákladů

3., 4., 9., 11.
a 17. 6.
vždy 13:00 - 15:00
online
(HR funguje jen tehdy, když jsou všechny dílčí systémy propojeny)
16. 6.: Lidé na správných místech
18. 6.: Nábor a personální marketing, výběr zaměstnance
23. 6.: Hodnocení zaměstnanců
25. 6.: Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
30. 6.: Odměňování a motivace zaměstnanců 1
2. 7.: Odměňování a motivace zaměstnanců 2
7. 7.: Trendy v HR

16., 18., 23., 25.,
30. 6. a 2., 7. 7.
vždy 13:00 - 16:00
online
(jak rychle naučit zaměstnance, aby práci vykonávali správně,
bezpečně a zodpovědně)
14. - 15. 7.
9:00 - 17:00
DMC Praha
(budování kultury dobrých vztahů
jako základní odpovědnost vedoucího)
21. - 22. 7.
9:00 - 17:00
DMC Praha
(vytvoření rutiny k postupnému dosahování vysokých cílů
prostřednictvím cílených experimentů zvyšuje přirozené zapojení lidí)
26. - 27. 8.
9:00 - 17:00
DMC Praha
(systém pro vznik, realizaci, zavádění a udržování zlepšování)
12. - 13. 10.
9:00 - 17:00
DMC Praha
(posiluje samostatnost a soběstačnost vedoucích na všech úrovních
v řešení problémů, aby nemuseli čekat, až někdo problémy vyřeší za ně)
9. - 10. 11.
9:00 - 17:00
DMC Praha
(učí vedoucí systematicky identifikovat a přerušovat řetězce příčin a
následků, které ohrožují bezpečnost na pracovišti)
11. - 12. 11.
9:00 - 17:00
DMC Praha
Kata Coaching Dojo
(Kata Coaching Master Class s Brandonem
Brownem, USA)
leden 2021 DMC Praha
s