iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

PROCESNÍ A PERSONÁLNÍ AUDIT (PPA)
PPA

CO je Procesní a Personální Audit (PPA)?

Procesní a personální audit sleduje a měří efektivitu procesů ve společnosti s cílem zkvalitnit plynulost těchto procesů a zvýšit tak jejich produktivitu. PPA zahrnuje i změnu organizace práce a změnu organizačního uspořádání ve společnosti.

 

KDY využít Procesní a Personální audit s DMC?

 • Chcete zvýšit produktivitu procesů, zvýšit efektivitu práce a zjednodušit tok procesů ve společnosti
 • Jste společnost, která stojí před zvýšením nebo snížením svých podnikatelských aktivit a procesní řízení může napomoci dosažení Vašich cílů

 

PROČ využít Procesní a Personální Audit s DMC?

 • Provedeme nezávislou analýzu stávajících procesů v návaznosti na strategii firmy
 • Vypracujeme návrh akčního plánu změn v souladu s potřebami a politikou společnosti
 • Proškolíme zaměstnance v rámci nových procesů
 • Řídíme implementaci změn uvnitř firmy

 

Management Audit

Audit kompetencí, motivace a strategické orientace managementu společnosti. DMC zajistí profesionální zhodnocení kompetencí managementu pomocí:

 

Výstupy z management auditu

 • Zhodnocení kompetencí managementu
 • Zhodnocení potřeb rozvoje managementu
 • Návrh na změny v uspořádání managementu
 • Možnost individuálního koučinku

 

Audit personálních procesů

Audit procesu náboru, vzdělávání, odměňování, hodnocení a interní komunikace zajistí profesionální zhodnocení návaznosti procesů na firemní potřeby a politiku. Implementace moderních nástrojů řízení lidských zdrojů včetně zaškolení zaměstnanců.

Reorganizace interní logistiky

Audit procesu materiálových toků, audit uspořádání skladových dispozic, ABC analýza zásob, personální audit a uspořádání uvnitř interní logistiky, návrh layoutu v rámci logistických toků.

Audit výrobních procesů s využitím Lean manufacturing

Audit efektivity výrobního procesu, nastavení nástrojů pro zvýšení produktivity práce, implementace Lean nástrojů a zaškolení zaměstnanců v rámci využití těchto nástrojů (Job Methods). Motivace zaměstnanců pro zvýšení produktivity práce, zaškolení klíčových zaměstnanců (Výchova Mistrů v Čechách, TWI). 

Audit TPM

Audit využití Total Productive Maintnance ve společnosti, proškolení zaměstnanců (TPM) a zavedení efektivních metod s cílem snížit prostoje ve výrobě a efektivně využívat technologie. Provedeme analýzu strojního zařízení, základní prohlídku, návrh opatření a změn ve využití TPM.

 

Vybrané referenční projekty:

 • CME Media Services s.r.o. (Nova TV) - management audit (180 zaměstnanců)