DMC management consulting

Pravidla ochrany osobních údajů


Tento dokument upravuje, jak DMC management consulting s.r.o., IČO: 27113671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále také „DMC“) nakládá s osobními údaji:

V případě osobních údajů poskytnutých za účelem šíření obchodních sdělení může DMC zejména monitorovat doručení a otevírání zaslaných e-mailů, evidovat účast na akcích pořádaných DMC a monitorovat aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách DMC;

DMC může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích, subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů;

osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem;

DMC neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje kromě těch, které subjekt předá s výslovným informovaným souhlasem;

správcem osobních údajů je DMC;

DMC nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;

zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);

DMC zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;

doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, jinak nejvýše 10 let;

DMC nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;

za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od DMC přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;

domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu;

nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, není to požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.


DMC se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností, zvláště k dodání zakoupeného zboží a záruky za něj.

Informace o používání cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Cookies především napomáhají správnému fungování webových stránek. Šetří vám čas, protože umí přizpůsobit webové stránky vašim potřebám, zapamatují si údaje nebo preference, které jste již jednou vyplnili a tak je nemusíte opět zapisovat při každém přihlášení. Díky cookies se můžeme neustále zlepšovat a vylepšovat naše služby a nabídku, protože pomocí cookies sledujeme počet návštěvníků webové stránky, jejich chování, oblíbené položky, můžeme vytvářet statistiky nebo například lépe zacílit reklamu na konkrétního návštěvníka.
Správcem osobních údajů je společnost DMC management consulting s.r.o. , IČ 27113671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10.
Cookies třetích stran:

Meta – Reklamní nástroje společnosti Facebook Inc. používáme pro zobrazování reklam v rámci této sociální sítě na našem webu, tento nástroj nám umožňuje cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle toho, jak se na našich stránkách chováte.

Google – Tento nástroj používáme pro cílenou reklamu v reklamní síti Google.

Sklik – Nástroj Sklik používáme pro cílení reklam v obsahové a vyhledávací síti společnosti Seznam. Sklik na našem webu umožňuje cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle chování zákazníků na našich stránkách.

LinkedIn – Nástroj společnosti LinkedIn používáme pro sledování konverzí a vyhodnocování marketingových kampaní v síti LinkedIn.

Hotjar – Tento nástroj slouží ke statistickým účelům kupříkladu sledování návštěvnosti webu prostřednictvím nástroje HotJar.

Druhy cookies:

Klíčové (funkční) cookies – bez těchto cookies nebudou stránky správně fungovat. Tyto cookies si pamatují vaše zadané údaje nebo volby (např. uživatelské jméno, zvolené funkcionality nebo rozložení stránek), díky čemuž vám zpříjemňují užití webových stránek a šetří čas. Bez nich můžete narazit na problémy ve formulářích, kalkulacích nebo nebude možné zůstat přihlášen. K užití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas.

Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí nebo části stránek. Podle nich vylepšujeme strukturu, podobu i obsah stránek dmc-cz.com. Všechny uživatele tak vnímáme nikoliv jednotlivě ale jako celek.

Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Tyto cookies jsou taktéž využívány pro lepší zacílení reklamní kampaně a jejímu přizpůsobení na míru konkrétnímu zákazníkovi. Můžeme vám tak například nabídnout reklamu dle vámi prohlížených služeb nebo vám již naopak stále nezobrazovat reklamu totožnou.

Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na naše stránky dostávají.

Cookies třetích stran – používáme i služby našich obchodních partnerů, kteří rovněž používají soubory cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my k nim nemáme přístup (např. pro účely reklamy nebo analýzy).

Seznam cookies
Cookies Doména Doba Popis
Trackovací:
NID goggle.com 6 měsíců Tento nástroj používáme pro cílenou reklamu v reklamní síti google.
_fbp / fr* facebook.com 3 měsíce/ neomezeně Reklamní nástroje společnosti Facebook používáme pro zobrazování reklam v rámci této sociální sítě na našem webu nám tento nástroj umožňuje cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle toho, jak se na našich stránkách chováte.
sid imedia.cz Nástroj Sklik používáme pro cílení reklam v obsahové a vyhledávací síti společnosti Seznam. Sklik na našem webu umožňuje cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle chování zákazníků na našich stránkách.
Konverzní:
token po dobu návštěvy Tento nástroj používáme pro sledování konverzí a vyhodnocování marketingových kampaní v síti AdForm.
BizoID linkedin.com Tento nástroj používáme pro sledování konverzí a vyhodnocování marketingových kampaní v síti LinkedIn.
IDE 1 rok Tento nástroj používáme pro sledování konverzí a vyhodnocování marketingových kampaní v síti Google.
IDE linkedin.com 1 rok Tento nástroj používáme pro sledování konverzí a vyhodnocování marketingových kampaní v síti Google.
Klíčové:
csrftoken dmc-cz.com 1 rok Díky tomuto nástroji zabezpečujeme náš web vůči CSRF útokům.
sessionid dmc-cz.com 1 rok Díky tomuto nástroji můžeme personalizovat a zachovat obsah webu pro konkrétního návštěvníka.
intercom-* dmc-cz.com 1 rok Tento nástroj používáme pro identifikaci uživatelů v rámci chatu.
Analytické:
_ga google.com 2 roky Tento nástroj slouží ke statistickým účelům kupříkladu sledování návštěvnosti webu prostřednictvím nástroje.
_gid google.com 24 hodin Tento nástroj slouží ke statistickým účelům kupříkladu sledování návštěvnosti webu prostřednictvím nástroje.
_hj * hotjar.com 1 rok Tento nástroj slouží ke statistickým účelům kupříkladu sledování návštěvnosti webu prostřednictvím nástroje HotJar.


Kontrola a změna ukládání cookies

Nastavení preferencí cookies si můžete zkontrolovat či opětovně změnit na našich stránkách. Dále tak můžete učinit volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort využívání našich služeb. Zde naleznete informace, jak můžete zakázat soubory cookies nebo spravovat nastavení souborů cookies v prohlížeči:
Změnu nastavení cookies můžete taktéž učinit kliknutím na tlačítko „Nastavení cookies“ či kontaktováním společnosti DMC management consulting s.r.o.. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: ltichavova@dmc-cz.com nebo telefonicky na tel. +420 602 351 512 a naši odborníci vám vše rádi zodpoví.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v „Pravidlech pro zpracování osobních údajů“. Neboť informační technologie jdou neustále kupředu a s tím i příslušná legislativa, jsme tyto informace oprávněni v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno níže uvedené datum poslední aktualizace uvedené v závěru těchto informací. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na vaše soukromí, upozorníme vás na to také, ale jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich služeb).
Platné ke dni 8. 3. 2022