iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ - ABECEDNĚ

Asertivita a zvládání kritiky

Delegování

Efektivní komunikace

Efektivní produktov´ý marketing

Eliminace plýtvání

Empowerement

Hodnocení a motivace podřízených

Hodnocení a motivace zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

HR Passport

HR pro top manažery

Idea virus

Interview Skills

Interview Skills pro mistry

Kaizen

Koncepce a metody vzdělávání zaměstnanců

Krizový management a management změn

Lean akademie

Lean pro logistiku

Lean pro technology a mistry

Lean Six Sigma - základy

Lean v administrativě

Manažerské rozhovory

Manažerské styly

Manažerský mix

Manažerský Passport

Marketingový mix

Metody zlepšování

Motivace zaměstnanců

Nábor zaměstnanců

Obchodní dovednosti I.

Obchodní dovednosti II.

Odměňování zaměstnanců

Office management

Organizace času a řízení priorit

Personalistika pro mistry v praxi (zákoník prace)

Podpora komunikace a motivace při implementaci štíhlé výroby

Pracovní pozice

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti a rétorika pro lektory

Procesní řízení

Profesionální asistentka

Projektový management

Přijímací pohovory

Role a osobnost mistra

Role a standardy práce vedoucího v rámci implementace Lean

Řešení konfliktů

Stres: jak předejít syndromu vyhoření

Techniky vyjednávání a argumentace

Telemarketing – prodej po telefonu

Totální produktivní údržba (TPM)

Train the trainer I.

Train the trainer II.

Vedení lidí a týmová práce

Vzdělávání zaměstnanců

Workshop Lean v praxi

Zákaznický přístup

Základy štíhlé výroby a procesu

Základy úspěšného uvedeni produktu na trh

Zákoník práce pro praxi mistra a BOZP

5S a Visual Management

 

Doplňkové školení

Arteterapie – keramika

Arteterapie – malba na hedvábí

Arteterapie – výtvarné techniky

Dramaterapie

Muzikoterapie