iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

NAŠI LIDÉ

Tejnorov_Jitka

Jitka Tejnorová

Partnerka společnosti, manažerka vzdělávacích a konzultačních projektů.

Ve společnosti DMC management consulting s.r.o. pracuje od roku 2002, v oblasti lidských zdrojů působí od roku 1994, působila jako HR manažerka společnosti PPF a.s. a členka představenstva Home Credit. Jitka pracovala jako člen kontrolingového týmu celé skupiny. Jitka je proškolena ve finančních analýzách. Jitka má střední školu, nástavbové kurzy zaměřené na hlubinnou psychologii, je proškolena na činnost lektorky. Jitka je certifikovaná v modulu Job instruction a Job relations metodiky TWI a je spoluzakladatelkou metodiky FunnelMind. Jitka komunikuje v anglickém jazyce. Jitka má 15 let zkušeností v oblasti vedení projektů a vzdělávání.


 

imkov_Markta

Markéta Šimáková

Partnerka společnosti, executive director.

Markéta vystudovala vyšší odbornou školu obor Sociologie a Psychologie. Nyní se vzdělává v oboru Andragogika a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 působí v poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů. Zpočátku pracovala ve společnosti Accord Group jako konzultant a později jako vedoucí dceřiné společnosti Solutions HRS, zaměřené na speciální projekty v rámci outsourcingových služeb v HR ve výrobních společnostech. Od roku 2002 je spolumajitelkou společnosti DMC management consulting s.r.o. a i nadále se věnuje outsourcingu služeb HR a vzdělávacím projektům. Markéta komunikuje v anglickém jazyce. Markéta je certifikovaná v modulu Job instruction a Job relations metodiky TWI a je spoluzakladatelkou metodiky FunnelMind.

 

Ronkov_Daniela_347_n

Daniela Rožánková

Senior konzultant a lektor.  

Působí v oblasti HR a marketingu již od roku 1996. Ve společnosti DMC management consulting s.r.o., pracuje od února 2008. V letech 1999 až 2007 působila ve společnosti Areté Commerce Group s.r.o. zpočátku na pozici specialisty team buildingových aktivit a expedic do zahraničí, později jako vedoucí marketingového a HR oddělení. V DMC management consulting se specializuje zejména na oblast konzultační, vzdělávání a nábor (včetně přípravy a realizace AC a DC), a to „na klíč“ pro klienty. Dále má zkušenost s konzultačními projekty a s outsourcingem personálních služeb (HR manager, Training and Development manager atd.). Daniela má zkušenosti s řízením projektů zaměřených také na team building, marketingové aktivity, průzkumy spokojenosti a s řízením projektů ESF. Daniela vystudovala Sociální a mediální komunikaci obor Mediální a komunikační studia na Univerzitě J. A. Komenského v Praze, kde získala titul Mgr. V současné době studuje na FF UK Psychologii v praktických aplikacích. Je proškolena společností Hogrefe v psychodiagnostických metodách.

 

Rozehnalov_Ivana_359

Ivana Rozehnalová

Je konzultantka zaměřená na zavádění procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců.

Celou svou profesní kariéru působí v DMC management consulting s.r.o., kde začala pracovat v roce 2004. Má zkušenosti z oblasti HR, s náborem manažerských a inženýrských pozic či  masovým náborem dělníků formou Assessment Centra. Ivana vystudovala ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni se zaměřením na strategické řízení podniku, kde v roce 2004 získala titul Ing.

 

PS_2

Petra Sonnenscheinová

Konzultantka zaměřená na zavádění procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců.

V DMC management consulting s.r.o. pracuje od roku 2011 jako konzultant. V oblasti personalistiky se pohybuje 9 let. Má zkušenosti v oblasti HR, náboru dělnických pozic po top management, zaváděním HR procesů, aplikaci Zákoníku práce. Petra vystudovala Slezskou Univerzitu v Karviné, obor marketing&management, kde v roce 2008 získala titul Ing.

 

Ledvinov_Jiina

Jiřina Ledvinová - externí lektor

Jiřina je zkušeným konzultantem v oblasti řízení lidských zdrojů. Působila jako Ředitelka HR ve společnostech TRW Autoelektronika, Heidelberger Zement jako HR manažer pro Central Europe East.

Jiřina má bohaté zkušenosti zejména s praktickou tvorbou HR systémů, aplikací Zákoníku práce, s tvorbou motivačních systémů ve výrobních podnicích a vedením HR úseku. Jiřina vystudovala klinickou psychologii a získala titul PhDr.

 

Petr_Kuthan

Petr Kuthan - externí lektor

Pro DMC management consulting s.r.o. pracuje od roku 2009 jako externí lektor a konzultant, v oblasti tréningu Lean managementu působí 6 let. Od roku 2004 pracoval jako interní lektor Lean managementu v Bosch Production System v Českých Budějovicích.

 

Iva_foto_2014_web

Iva Berná

Je externí lektorka a konzultantka zaměřená zejména na marketing a komunikaci.

Působí v oblasti marketingu od roku 1995. Pracovala jako Brand Manager pro R. J. Reynolds Tobacco, Marketing Manager v Boots Healthcare Czech Republic, Market Development Manager Central and Eastern Europe Boots Healthcare International a jako Head of Market Segment v T-Mobile Czech Republic. Od roku 2007 je nezávislou konzultantkou marketingových projektů a lektorkou kurzů zaměřených na brand a marketing management. Iva má výbornou znalost anglického jazyka.

 


Magdaléna Gracerová Chrzová - externí lektor

Jako poradkyně a lektorka dlouhodobě spolupracuje na kultivaci řečového projevu několika českých politiků, v komerční sféře spolupracuje například se společností PricewaterhouseCoopers. Jako herečka účinkovala v divadle, televizi i filmu. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1996, nejprve na Základní umělecké škole a v současné době učí na DAMU a Univerzitě Jana Ámose Komenského. V letech 2000-2001 absolvovala ve sdružení FOKUS PRAHA kurz dramaterapie. Vystudovala herectví na Konzervatoři v Praze a dramatickou výchovu na DAMU, získala titul MgA. Pro DMC management consulting s.r.o. pracuje od roku 2010. 

 


Josef Šimák

Josef je zkušeným konzultantem v oblasti řízení výrobních společností. Pro DMC management consulting s.r.o. pracuje od roku 2002. Působil 10 let jako vedoucí technologie ve společnosti TAPA a 14 let jako ředitel společnosti Koh-i-noor. Josef byl členem představenstva ve společnostech Koh-i-noor a.s. a Dermacol, a.s., nyní se mimo jiné věnuje manažerské práci pro o.s. Kaňka, kde se spolupodílel na založení a provozu sociálního programu nejen pro postižené děti a mládež. Josef vystudoval vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (obor strojírenství), kde získal titul Ing. 

 

BUSINESS DEVELOPMENT A PRODEJ PRODUKTŮ

 

Kritoufkov_Iva_570

Iva Krištoufková

Iva je obchodní asistentka pro realizaci otevřených školení. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, kde získala titul Ing. Po studiích 7 let pracovala v oblasti zahraničního obchodu jako samostatná obchodní asistentka. Dva roky spolupracovala na projektu zahraniční rozvojové spolupráce. V DMC management consulting s.r.o. pracuje         od roku 2010.