iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

JAK PRACUJEME
  • Při své práci využíváme projektového řízení - každý projekt je řízen manažerem projektu, který se po určitou dobu stává součástí týmu klienta; projektový manažer je zodpovědný za výsledky projektu, pravidelně reportuje odpovědné osobě klienta, jíž může být v různé části projektu vlastník, představenstvo, generální ředitel nebo HR manažer apod.
  • Předem dohodneme s klientem rozsah pravomocí a odpovědností v rámci projektu tak, aby naši konzultanti byli schopni převzít plnohodnotně činnosti spojené s komunikací a zastoupením klienta navenek – komunikace s úřady práce, agenturami apod.
  • Klientovi reportujeme průběžné výsledky projektu, předáváme dokumenty ke schválení a zároveň informujeme klienta o možných rizicích a problémech, které se v projektu objevují
  • Zajišťujeme veškeré administrativní činnosti spojené s projektem za pomocí našich specialistů v back-office, čímž klientovi šetříme dodatečné náklady se zajištěním administrativní podpory

 

Výhody pro klienta

 

  • Přebíráme odpovědnost za daný projekt, věnujeme se operativní činnosti, takže manažer klienta může řídit strategie a koncepce
  • Zajistíme servis pro klienta po dobu nezbytně nutnou a v odpovídajícím rozsahu; outsourcing činností nepřináší klientovi problémy s daným procesem a následným propouštěním specialistů po zvládnutí daného projektu, vyřeší zastupitelnost a nemocnost
  • Pomáháme klientovi budovat image atraktivního zaměstnavatele, a to jak v době růstu, tak i v době redukce obchodních či výrobních aktivit
  • Garantujeme úspěšnost a efektivitu realizovaných postupů, ověřených celou řadou úspěšných referenčních projektů