iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

HR Business Partner

SkoleniTreneruCO je HR Business Partner?

Model fungování HR Business Partner je moderní nástroj, který poprvé popsal „HR guru" Dave Ulrich ve své knize Human Resource Champions (Harvard Business School Press, 1997). HR Business Partner je definován jako opravdový partner pro interní klienty; partner, který rozumí jejich potřebám a přináší správná řešení situací, kterým interní klient čelí.

Principem partneringu je změna pozice HR z exekutivního na strategické oddělení orientované na interního i externího zákazníka včetně znalosti jeho fungování. HR business partnering může být jak interní, tak externí pomocí outsourcingu.

HR Business Partner pracuje na definování oblastí, kde může HR jako takové přinést přidanou hodnotu a zajistit efektivní řešení – např. rozvojem schopností vedení a plánovaným nástupnictvím, řízením změn, rozvojem organizace apod. HR Business Partner opravdu rozumí fungování interního klienta a napomáhá stanovovat správné cíle v oblasti HR, což pozitivně ovlivňuje tvorbu HR strategií, a zvyšuje tak spokojenost interního klienta s činností HR oddělení.

KDY využít HR Business partner s DMC?

  • Potřebujete zlepšit fungování HR oddělení tak, aby se ze stávajícího HR jakožto podpůrné jednotky zajišťující operativní agendu v personalistice stal skutečný strategický partner jednotlivých oddělení přinášejícího do jejich fungování jasnou značnou přidanou hodnotu
  • Hledáte vhodného externího konzultanta pro koncept HR Business Partner

 

PROČ využít HR Business Partner s DMC?

  • Poskytujeme poradenství v oblasti nastavení a implementace HR business partneringu na proaktivní úrovni tak, aby se lidské zdroje opravdu staly součástí businessu
  • Podporujeme fungování HR jako strategického partnera vrcholového managementu
  • Zajistíme nezávislou vstupní analýzu stávajících procesů, samotnou implementaci modelu HR Business Partner i následné měření efektivity implementovaného modelu
  • Kromě implementace interního modelu HR Business Partner nabízí DMC také externího HR business partnera, jímž je velmi zkušený konzultant, který vykazuje přidanou hodnotu a stává se tak doslova vaším partnerem a rádcem