iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

HR AKADEMIE
HRakademie

CO je HR akademie?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro personalisty, manažery i podnikatele. Cílem HR akademie je získat nebo rozšířit dovednosti spojené s řízením lidských zdrojů. 

 

9 modulů vedených zkušenými manažery v oblasti řízení lidských zdrojů vždy obsahuje::

  • teoretickou část vedenou manažery s úzkým propojením na praxi
  • řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik, hraní rolí se záznamem na kameru a následným rozborem 

 

Moduly HR akademie?

 

Nabízíme i možnost absolvování pouze některých vybraných modulů.

Školení pro Vás připravíme také interně na klíč (maximálně 12 účastníků ve skupině).