iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

GRANTOVÝ MANAGEMENT
GrantovyManagement

CO je grantový management?

Poskytnutí konzultačních a realizačních služeb v oblasti grantových projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, které zahrnuje:

 

 

 • Přípravu analýzy vzdělávacích potřeb ve Vaší společnosti
 • Zpracování projektové žádosti o finanční podporu – sestavení harmonogramu vzdělávacích aktivit Vašich zaměstnanců, popis klíčových aktivit, které povedou ke zvýšení adaptability Vašich zaměstnanců a příprava plánovaného rozpočtu na vzdělávání jednotlivých cílových skupin
 • Řízení projektu s ohledem na splnění povinných administrativních požadavků, jako je plnění monitorovacích ukazatelů, dodržování pravidel publicity, příprava a realizace výběrových řízení, tvorba monitorovacích zpráv apod.
 • Vypracování komunikační strategie realizovaného projektu ve Vaší společnosti
 • Řádné ukončení projektu s ohledem na požadavky stanovené v podmínkách udělení dotace a na jeho publicitu

 

KDY využít grantový management s DMC?

 • Jste společnost, která přemýšlí o využití finanční podpory pro rozvoj svých zaměstnanců, ale nemáte v této oblasti potřebné zkušenosti, či se nechcete zabývat zdlouhavou administrativou související s podáním žádosti o finanční podporu
 • Jste společnost, která finanční podporu pro rozvoj svých zaměstnanců již získala, ale nemáte dostatek vlastních zdrojů pro zabezpečení bezproblémového řízení projektu

 

PROČ využít grantový management s DMC?

 • Zajistíme profesionální dohled nad realizací projektu – plnění školícího plánu, dodržování pravidel stanovených v podmínkách udělení dotace a podmínkách na publicitu projektu
 • Nastavíme systém hodnocení – vypracování zpětné vazby účastníkům školení a dodavatelům vzdělávacích programů, vyhodnocení efektivity školení
 • Navrhneme další rozvoj lidských zdrojů ve společnosti v návaznosti na grantový projekt
 • Vytvoříme ucelenou koncepci vzdělávání zaměstnanců ve Vaší společnosti
 • Zabezpečíme dohled nezávislé osoby nad realizací projektu