iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

FUNNELMIND
AssessmentCentrum

CO je FunnelMind?

FunnelMind je nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích projektů a podporu změn a inovací ve společnosti.

 

 

 • Moderní metoda FunnelMind identifikuje příčiny problémů ve společnosti, na jejichž základě je následně zvolen vhodný vzdělávací program či program změn
 • Efektivní metoda FunnelMind maximalizuje utřídění a zavádění nově získaných poznatků do praxe
 • Spolehlivá metoda FunnelMind čerpá z ověřených vzdělávacích nástrojů (koučink, týmový koučink, interaktivní a projektivní techniky, modelové situace atp.), je výsledkem dlouhodobé spolupráce společností DMC management consulting s.r.o. a YELLOW POINT, spol. s.r.o.

 

JAK metoda FunnelMind funguje?

Na základě definovaných cílů jsou připraveny simulované situace, jejichž analýzou jsou stanoveny konkrétní výstupy, reálné pro přenos do praxe s doporučením dalšího rozvoje. Konkrétní kroky rozvojové metody FunnelMind jsou popsány takto:

 • Identifikace příčin - v této fázi metoda FunnelMind pracuje průřezově se všemi úrovněmi ve společnosti; je prakticky prokázáno, že běžní zaměstnanci jsou blíže řešení, než management 
 • Cílový stav - společně s vedením společnosti se na základě identifikovaných příčin vydefinuje cílový stav – tj. cíl, kterého chce společnost dosáhnout, kam chceme dojít; pro společný cíl musí být motivováni všichni členové vedení 
 • Akce - definovaný cíl je nutné rozpracovat na konkrétní kroky – akce, které musí mít reálné základy a konkrétní výstupy (inovace, efektivita, využití v praxi); součástí akce je plán rozvoje zaměstnanců včetně koučování manažerů
 • Výsledek - nový přístup, okamžitě viditelné změny fungování zaměstnanců a motivace

 

KDY využít metodu FunnelMind?

 • Plánujete nebo jste již provedli redukci počtu zaměstnanců
 • Plánujete nebo právě uskutečňujete restrukturalizaci
 • Potřebujete zvýšit Vaše obchodní výsledky
 • Vázne komunikace
 • Chcete rozvíjet talenty
 • Teambuilding

 

PROČ využít metodu FunnelMind? 

 Naše zkušenosti z praxe potvrzují, že povrchní přístup ke vzdělávání zaměstnanců nepřináší požadovaný efekt. Pokud se mine zaměření akce s reálnou příčinou problémů či nedostatků, nemají zaměstnanci motivaci využít výstupy programu v běžné praxi. Naopak potvrdí názor, že školení jsou pouhé teorie zcela odtržené od skutečné praxe.

Rozhodnutí, jakou metodu společnost pro vzdělávání nebo řízení změn zvolí, tak získává mnohem větší rozměr. Takové rozhodnutí výrazně ovlivní další rozvoj celé společnosti.

Více o metodě FunnelMind na www.funnelmind.cz

 

Související témata: