iq business

cs | en

News

  • DMC will celebrate 15th birthday in 2017. A number of events in 2017 are being prepared for our clients. Click HERE for more details.
  • Our clients Olympus Medical Products Přerov and Hartmann-Rico Havlíčkův Brod presented their success in continuous improvement at TWI & Kata Summit in Hamburg. More information will follow.
  • EVENT OF THE YEAR! On November 3, 2016, we launched Czech translation of Toyota Talent book with its co-author, David Meier. We thank all presenters from Robert Bosch, Daido Metal Czech and Silon for their contribution to workshop success and Aramark for partnering in the form of excellent Japanese catering. Press release HERE. Video interview with David Meier HERE.

More News

Search

Home News V průzkumu firemního vzdělávání jednoznačně zvítězila praxe

V průzkumu firemního vzdělávání jednoznačně zvítězila praxe

Tisková zpráva, 10. 4. 2017

Společnost DMC management consulting přinesla překvapivé výsledky průzkumu firemního vzdělávání, kterého se účastnili zástupci 40 převážně výrobních firem. Respondenti měli možnost hodnotit využití a přínos jednotlivých vzdělávacích metod. Z průzkumu jasně vyplynulo, že za nejvyužívanější a zároveň nejpřínosnější metodu považují praxi.

ANKETA V ČÍSLECH PODLE OBORŮ

Graf1

Průzkum hodnotil celkem 14 metod firemního vzdělávání, mezi které patří outdoor, mentoring, koučink, jednorázová školení, otevřená školení, akademie, formální vzdělávání prostřednictvím VŠ, workshopy, jazykové kurzy, přednášky, e-learning, praxe, konference a fóra. Jako nejvyužívanější a zároveň nejpřínosnější metodu vyhodnotili zástupci firem praxi, což je v tomto segmentu trhu poměrně logické. Na Snídani s DMC, kde společnost výsledky prezentovala, sice tento poznatek také nezpůsobil překvapení, ale diskusi, jak „učení se praxí" pojímat systematicky. Partnerka DMC Jitka Tejnorová k tomu říká: „Ve většině firem totiž učení se praxí znamená ‚hodit do vody a nechat plavat,' což se v žádném případě nedá zařadit mezi seriózní způsoby rozvíjení potenciálu zaměstnanců. I proto roste obliba mentoringu a různých typů koučinku. Vyzdvihla bych kombinaci obojího – metodiku Kata Improvement & Coaching, která zapojuje všechny úrovně zaměstnanců a dostává rozvoj do každodenní rutiny."

VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD

Graf2

Velkým překvapením však bylo vyhodnocení ostatních metod. V pořadí druhá a třetí nejvyužívanější metoda byla zároveň respondenty zařazena mezi nejméně přínosné. Jednalo se o jednorázová a otevřená školení.

Obě tyto metody se dají považovat za masové. Lze proto předpokládat, že jich firmy využívají převážně z úsporných důvodů, ač konečná efektivita není příliš vysoká. Za druhou a třetí nejpřínosnější byly naopak vyhodnoceny workshopy a mentoring, jejichž průběh je individuálnějšího charakteru.

PŘÍNOS JEDNOTLIVÝCH METOD

Graf3

Za hlavní důvody interního vzdělávání považují firmy především zvýšení výkonu zaměstnanců, potažmo společnosti, zvýšení kvalifikace a motivace. Jako nejméně podstatné hodnotí firmy celkovou spokojenost zaměstnanců.

Opomíjená zpětná vazba

Z výsledků také vyplynulo, že jen málo firem věnuje prostor dostatečné zpětné vazbě, která by měla po každém školení následovat. Většina společností preferuje nezávislé hodnocení bez účasti školeného zaměstnance nebo písemnou zpětnou vazbu například formou dotazníku. Minimum firem dá přednost osobní zpětné vazbě prostřednictvím krátké schůzky nebo rozhovoru.

HODNOCENÍ ŠKOLENÍ

Graf4

Během prezentování výsledů průzkumu firemního vzdělávání představila společnost DMC také několik netradičních metod jako Gamifikace, Mindfulness, Peer to Peer Coaching nebo Kata Coaching, které mezi českými firmami získávají stále více na popularitě. „Pokud firma opravdu chce, aby se její zaměstnanci rozvíjeli, určitě nemůže zůstat u modelu klasických školení, ale šít své rozvojové programy doslova na míru včetně zajištění toho, že nové znalosti a dovednosti zaměstnanci budou moci uvést do své praxe. Efekt sledu jednorázových školení a například akademie supervizorů je neporovnatelný. Akademie totiž vyžaduje nejen proškolení účastníků, ale po každém modulu i následnou akci a zpětnou vazbu, jak své nové dovednosti účastníci převádějí do praxe," uzavírá Jitka Tejnorová.