iq business

cs | en

News

  • DMC will celebrate 15th birthday in 2017. A number of events in 2017 are being prepared for our clients. Click HERE for more details.
  • Our clients Olympus Medical Products Přerov and Hartmann-Rico Havlíčkův Brod presented their success in continuous improvement at TWI & Kata Summit in Hamburg. More information will follow.
  • EVENT OF THE YEAR! On November 3, 2016, we launched Czech translation of Toyota Talent book with its co-author, David Meier. We thank all presenters from Robert Bosch, Daido Metal Czech and Silon for their contribution to workshop success and Aramark for partnering in the form of excellent Japanese catering. Press release HERE. Video interview with David Meier HERE.

More News

Search

Home News TZ Snídaně 20. 3. 2015

Snídaně s DMC ukázala, jak na fungující interní kulturu

Tisková zpráva, 23. 3. 2015

Proč mají některé firmy kulturu, kterou se mohou chlubit, a jinde to stále nefunguje tak, jak by si vedení představovalo? Proč se v některých firmách mohou zaměstnanci „přetrhnout“, aby ze sebe vydali maximum, a jinde splní jen to, co musí, a padla? To jsou otázky, kterými se zabývali HR odborníci z českých firem na březnové Snídani s DMC.

 Kultura je to, co lidé dělají, když se nikdo nedívá (Herb Kelleher, Chairman Southwest Airlines)

Firemní kultura je velmi těžko uchopitelný, abstraktní termín. Můžeme ji definovat například jako souhrn sdílených hodnot, které se ve firmě neustále utváří. Každý firma disponuje jedinečnou interní kulturou – je totiž ovlivněna oborem podnikání, interními předpisy a zejména lidmi, kteří ve společnosti pracují. Nedá se naučit, je to živý organizmus, který musíme zdravě živit a dobře o něj pečovat.

„Sdílené hodnoty ovlivňují firemní kulturu a firemní kultura ovlivňuje důležité faktory úspěšné firmy, jako je motivace zaměstnanců, týmová spolupráce, efektivita práce a dosahování cílů. Firemní kulturu tvoří způsob prezentace společnosti navenek a dovnitř, sdílení společných vizí, strategií a cílů, způsob hodnocení zaměstnanců (kritika, pochvala, zpětná vazba), manažerský styl ve společnosti, podpora týmové spolupráce a mnohé další faktory,“ vysvětluje Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting. Fungující interní kultura ale vysílá signály i navenek – ukazuje firmu jako perspektivního zaměstnavatele, pro kterého je příjemné a přínosné pracovat.

Vytvoření či přetvoření nevyhovující firemní kultury bohužel není otázkou dní ani měsíců. Zásadním předpokladem je kvalitní analýza stávajícího stavu prostřednictvím průzkumů spokojenosti a tzv. interní benchmark, při němž jsou nadefinovány základní korporátní hodnoty. Samozřejmě nestačí jen problémová místa pojmenovat, důležitá je také následná analýza příčin. „Pro analýzu příčin využíváme tzv. zaměstnanecké workshopy. Na nich komunikujeme s vybranými zaměstnanci a společně probíráme nedokonalosti a příležitosti pro zlepšení,“ popisuje Iva Berná z DMC management consulting. „Až poté se dostáváme k akčním opatřením, kdy na manažerských workshopech plánujeme konkrétní kroky, které jsou následně také realizovány a kontinuálně vyhodnocovány a aktualizovány.“

Aramark: komunikace až na prvním místě

O významu kvalitní firemní kultury v Aramarku nepochybují a dělají pro ni mnohé. Společnost, působící ve 28 zemích po celém světě zaměstnává přes 280 000 zaměstnanců a komunikace tak hraje velmi významnou roli. Efektivitu zaměstnanců zde považují za výsledek naplnění dvou základních předpokladů: angažovanost (Engagement), tedy dobrovolné úsilí dávat něco navíc, charakterizované slůvkem „chci“ a pověření (Empowerment), tedy kvalitní pracovní prostředí, kompetence, motivace a možnosti pro rozvoj, tedy „mohu“.

Nástrojů pro podporu angažovanosti zaměstnanců zde mají nespočet. Pravidelná setkávání zaměstnanců včetně celofiremních konferencí dvakrát za rok, vzdělávání zaměstnanců, fungující atmosféra uznání a ocenění (Den ocenění zaměstnanců, Zaměstnanec kvartálu, Restaurace roku, Manažer roku, Projekt roku), Interní časopis MARK), pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců (Employee Engagement Survey), které každé dva roky probíhají v rámci celého koncernu. A jsou si vědomi i zdánlivých maličkostí, jako je prosté „Děkuji“, které mnohdy funguje mnohem lépe než zcela neosobní finanční bonus. Díky všem těmto činnostem zvládla společnost bez větších problémů i kompletní výměnu managementu v Čechách i top managementu v USA.

ING pojišťovna se mění na NN: Začínáme znovu a bereme to vážně

Je tomu teprve pár dní, co se ING pojišťovna přejmenovala na „NN“, čímž se odkazuje na své začátky z 90. let v ČR. V „NN“ si dobře uvědomují, jak významným prvkem je kromě změny loga a jména společnosti, také role firemní kultury, kterou také mění. Firemní hodnoty „Clear, Care Commit“ se propisují do každodenního života všech zaměstnanců. Ti mají prostor a příležitosti iniciovat a spolupracovat na klíčových aktivitách, které „NN“ pomohou na cestě k novým úspěchům. Podmínkou pro úspěšný rozvoj firemní kultury je vždy postoj vedení společnosti. Ani v „NN“ tomu není jinak a zcela bez váhání lze prohlásit, že vedení „NN“ jde příkladem, což lze demonstrovat  na jejich otevřenosti v přesunutí svých pracovních míst z vlastních kanceláří mezi zaměstnance do open-space. Není to jen gesto, myslí to vážně. A to je pouze jeden z mnoha příkladů, kdy se do každodenních životů zaměstnanců promítá nová mantra NN - „Na Vás záleží“. HR jako garant kvalitní firemní kultury

A jak tedy může fungování firemní kultury ovlivnit HR manažer? „Osobnost HR manažera je důležitým prvkem firemní kultury a interní komunikace. HR manažer musí být zejména partnerem top managementu a osobností uznávanou jak vedením, tak ostatními zaměstnanci. Svým chováním by měl být nositelem morálních hodnot společnosti a disponovat důvěrou ostatních zaměstnanců i vedení. Díky své znalosti všech firemních procesů a systémů a tím, že hraje roli jakéhosi spojovacího článku mezi vedením a zaměstnanci a při tvorbě a udržování kvalitní firemní kultury významnou roli je nepostradatelný,“ uzavírá Jitka Tejnorová.

Že je role HR oddělení při tvorbě a udržování kvalitní firemní kultury velmi aktuálním tématem, dokázala i hojná účast HR pracovníků na pražské Snídani s DMC, která se konala 20. 3. 2015 v Galerii Leica. Navíc se o tom budou moci přesvědčit také pracovníci HR na Moravě, a to na Snídani s DMC plánované v Ostravě.