iq business

cs | en

News

 • DMC will celebrate 15th birthday in 2017. A number of events in 2017 are being prepared for our clients. Click HERE for more details.
 • Our clients Olympus Medical Products Přerov and Hartmann-Rico Havlíčkův Brod presented their success in continuous improvement at TWI & Kata Summit in Hamburg. More information will follow.
 • EVENT OF THE YEAR! On November 3, 2016, we launched Czech translation of Toyota Talent book with its co-author, David Meier. We thank all presenters from Robert Bosch, Daido Metal Czech and Silon for their contribution to workshop success and Aramark for partnering in the form of excellent Japanese catering. Press release HERE. Video interview with David Meier HERE.

More News

Search

Pravidla ochrany osobních údajů

English version

Tento dokument upravuje, jak DMC management consulting s.r.o., IČO: 27113671, se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále také „DMC“) nakládá s osobními údaji:

 • V případě osobních údajů poskytnutých za účelem šíření obchodních sdělení může DMC zejména monitorovat doručení a otevírání zaslaných e-mailů, evidovat účast na akcích pořádaných DMC a monitorovat aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách DMC; DMC může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích, subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů;
 • osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem;
 • DMC neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje kromě těch, které subjekt předá s výslovným informovaným souhlasem;
 • správcem osobních údajů je DMC;
 • DMC nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
 • zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
 • DMC zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;
 • doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, jinak nejvýše 10 let;
 • DMC nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;
 • za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od DMC přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;
 • domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu;
 • nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, není to požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

DMC se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností, zvláště k dodání zakoupeného zboží a záruky za něj.

 

Cookies policy: DMC sleduje a uchovává vaše IP adresy za účelem evidence přístupu ke svým stránkám. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá DMC technická a organizační opatření, vztahují se na ně vaše práva uvedená v tomto dokumentu.

K účelům usnadnění užívání svých stránek, pro své sociální služby a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli používá DMC soubory cookies. Informace získané prostřednictvím cookies můžou být sdíleny s reklamními partnery a analytickými službami, jako jsou Google Analytics a AdWords, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které o vás získali ze svých služeb. Platnost cookies je zpravidla jeden rok od jejich přijetí, po uplynutí této doby vás DMC požádá o opětovné potvrzení přijetí cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu lze provést v nastavení prohlížeče. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí však může znamenat snížení komfortu užívání stránek.