iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Dlouhá cesta, o.s.
DlouhaCesta

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DLOUHÁ CESTA, o.s.  POMOC PRO VŠECHNY, KTEŘÍ PŘEŽILI SVÉ DĚTI."

Poslání

Pomoc rodičům a rodinám vyrovnat se s úmrtím dítěte v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.

 

ČINNOST A PROJEKTY:

Nejste sami
Vytváříme proškolenou síť dobrovolných poradců-průvodců z řad rodičů a dalších příbuzných, kteří prožili smrt svého dítěte v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny, naučili se znovu žít a chtějí dále pomáhat ostatním. Prostřednictvím těchto laických poradců nabízíme autentickou osobní podporu při úmrtí dítěte v rodině.

Rekondiční víkendy
Snažíme se o zlepšování psychické a fyzické kondice maminek a dalších členů rodin. Víkendy poskytují více času a prostoru pro vzájemné sdílení prožitků a pocitů a vždy je připraven i doprovodný program.

Svépomocná setkávání
Spojujeme rodiče, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností za účelem sdílení prožitků, pocitů a načerpání energie a inspirace – „co pomáhalo ostatním“.

Barevný anděl
Podílíme se na financování a přestavbě pokojíčků dětí, kterým zemřel sourozenec.

Vzpomínkové akce
Zachováváme a sdílíme vzpomínky na naše děti. Uctíváme jejich památku pokračováním toho, co měly a co dělaly rády.

Prázdná kolébka
Pomáháme rodičům dětí, které zemřely ještě před narozením nebo krátce po narození. Snažíme se o zlepšení přístupu odborného personálu v českých zdravotnických zařízeních.

Psychologické poradenství a externí doprovázení pozůstalých rodičů
Svým členům nabízíme bezplatné individuální psychologické konzultace.

 

Dlouhá cesta, o.s., Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, IČO: 26986183,
Číslo účtu: 2032560001/5500

Kontaktní osoba: Martina Hráská, předsedkyně sdružení, Telefon: 602 186 732
Email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz,