iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

DEVELOPMENT CENTRA
DevelopmentCentrum

CO je Development Centrum (DC)?

Development Centrum je moderní, osvědčená a spolehlivá metoda identifikace rozvojových potřeb zaměstnanců. Výrazně zvyšuje efektivitu investic vynaložených na rozvoj vzdělávání. DC je vnímáno jako férová a spolehlivá metoda rozhodování v oblasti personálních změn. Umožní vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na skutečné oblasti možného rozvoje zaměstnanců. DC zvyšuje motivaci u zaměstnanců a výrazně zmenšuje jejich fluktuaci, neboť prostřednictvím DC společnost dokazuje, jak je pro ni zaměstnanec cenný.

 

KDY využít Interim Management - Outsourcing Development Centra s DMC?

 • Plánujete ucelené vzdělávání jednotlivců
 • Ověřujete úspěšnost rozvojových programů
 • Potřebujete spolehlivé informace o silných stránkách Vašich zaměstnanců a jejich oblastech rozvoje
 • Chcete zvýšit motivaci u zaměstnanců a výrazně tak zmenšit jejich fluktuaci
 • Potřebujete objektivní metodu pro rozhodování v personální oblasti

 

PROČ využít Interim Management - Outsourcing Development Centra s DMC?

 • Navrhneme a připravíme Development Centrum vždy klientovi na klíč podle rozsahu a úrovní testovaných účastníků, a to vždy dle daných kompetencí (osobnostních a profesních)
 • Spolupracujeme při DC s psychology i jinými externími společnostmi ( např. Assessment Systems s.r.o, Yellow Point, spol.s.r.o. aj.)
 • Připravíme všechny potřebné testy a zorganizujeme jejich konání (včetně informací a profesionálních pozvánek účastníkům, interní komunikace apod.
 • Máme speciálně vyškolené zadavatele testů a pozorovatele, kteří jsou zodpovědní za profesionální hodnocení
 • Jsme přímým vlastníkem testů a používaných praktických pomůcek
 • K některým testům vlastníme licenci, kterou jsme schopni klientovi odprodat a zaškolit jeho tým tak, aby si tyto testy mohl zadávat a vyhodnocovat sám a nemusel nadále využívat externích zdrojů
 • Zpracujeme profesionální a důvěrnou závěrečnou zprávu pro klienta a zajistíme také osobní zpětnou vazbu pro testovaného
 • Organizujeme Development Centra jak v místě klientova působiště, tak i mimo něj

 

Vybrané referenční projekty:

 • RWE - Development Centra v rámci programu PANDA zaměřeného na identifikaci a rozvoj potenciálu managementu společnosti
 • Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. - Development Centra pro nižší a střední management
 • Honeywell spol. s.r.o. - Development Centra pro THP pozice ve výrobě