TWI akademie 2023

TWI akademie 2023

Zaškolování, vztahy na pracovišti, zlepšování, bezpečnost a mnoho dalšího.

Datum:
květen - listopad
Čas:
dle jednotlivých modulů
Cena:
za jeden modul - 22 500 Kč
Čas:
dle jednotlivých modulů
Cena:
za jeden modul - 22 500 Kč

Jsme držitelem licence Training Within Industry pro střední Evropu. Tato metodika pomáhá rozvíjet schopnosti vedoucích a manažerů a nastavit systém v klíčových oblastech jako je správný onboarding a zaškolování, vedení lidí, každodenní zlepšování a přístup k bezpečnosti práce. Přihlaste se na kterýkoliv z modulů TWI Akademie a poznejte kouzlo této metodiky na vlastní kůži.

Součástí akademie je i školení KATA koučink & zlepšování. Toyota KATA zajišťuje udržitelnost ve využití nových poznatků a dovedností.

3., 4. a 17. 5. 2023

TWI Job Instruction

Datum:
3., 4. a 17. 5. 2023
Čas:
9:00 – 17:00, 3. den 9:00 - 13:00
Místo:
DMC Praha 10

Efektivní zaškolování jako klíč k úspěšnému adaptačnímu procesu.

Zaškolujete velký počet zaměstnanců? Trvá zaškolování nových zaměstnanců příliš dlouho? Každý školitel zaučuje jinak? Velká fluktuace ve zkušební lhůtě? Zvyšujete polyvalenci?

TWI Job Instruction přináší efektivní a standardizovaný systém zaškolení nováčků. Zrychluje proces zaškolení, napomáhá správné adaptaci a komunikaci mezi vedoucím a podřízeným. Stejně tak napomáhá efektivnímu procesu zvyšování polyvalence a zastupitelnosti u současných zaměstnanců. Díky správnému a standardizovanému zaškolení pracovníků dokážeme snížit zmetkovitost a zvýšit efektivitu a produktivitu.

Obsah školení:

 • Metodika 4 kroky, standardizovaný proces zaškolování včetně standardů chování a jednání trenéra
 • Rozbor pracovní instrukce – základ pro strukturované zaškolování se správným objemem informací
 • Systém a standardizace adaptačního procesu
 • Efektivní rozdělování práce a předávání instrukcí
 • Zkrácený čas zaškolení a zvýšení výkonu díky dobrému proškolení
 • Snížení nekvality, výrobního odpadu a předělávek
 • Méně nehod a zvýšená spokojenost s prací

Chcete se dozvědět více o TWI Job Instruction?

Těší se na vás

Barbora Matulová
Consultant
Certifikována Lean Six Sigma Black Belt. Specializuje se na konzultace, implementaci metod štíhlé výroby (Kaizen Blitz, KATA, Industry 4.0.) a digitalizaci.
6., 7. a 20. 6. 2023

TWI Job Relations

Datum:
6., 7. a 20. 6. 2023
Čas:
9:00 – 17:00, 3. den 9:00 - 13:00
Místo:
DMC Praha 10, 3. den online

Každý vedoucí může být dobrým lídrem.

Fluktuace? Špatná atmosféra? Nespokojení zaměstnanci? Nedodržování standardů a pravidel? Osvědčené nástroje motivace přestávají fungovat? Nedostatek času na věnování se podřízeným?

TWI Job Relations buduje standard vedení lidí napříč organizací a posiluje dovednosti vedoucích v provozu. Pomáhá naplňovat jejich roli ve vedení lidí a zároveň poskytuje praktický nástroj pro aplikaci zásad správného vedení lidí v jejich denní rutině. Metoda TWI Job Relations učí leadership jako hard skill, je pro vedoucí přehledná a snadno využitelná v praxi.

Obsah školení:

 • Budování pozitivních vztahů mezi zaměstnanci a vedoucími
 • Zvyšování spolupráce a motivace
 • Metoda standardizovaného postupu vytváření analýzy problémů a jejich předcházení
 • Rozhodovací matice a kontrolní mechanismus pro větší jistotu vedoucích
 • Pravidelná zpětná vazba a komunikace s podřízenými jako základní nástroj dobrého vedení
 • Efektivní řešení problémů se zaměstnanci
 • Předcházení konfliktům – řešení problémů včas
 • Podpora snižování nechtěné fluktuace
 • Posílení autority vedoucího a lepší atmosféra v týmu

Chcete se dozvědět více o TWI Job Relations?

Těší se na vás

Iva Berná
Senior Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Relations a Toyota KATA. Specializuje se na soft skills, tvorbu a implementaci Employer Brandingu.
16. a 21. 6. 2023

TWI Job Safety

Datum:
16. a 21. 6. 2023
Čas:
9:00 – 17:00, 2. den 9:00 - 13:00
Místo:
DMC Praha 10, 2. den online

Prázdný záznam o nehodách není dílem osudu ale výsledkem úsilí vedoucího.

Chcete do eliminace bezpečnostních rizik zapojit zaměstnance? Běžné přístupy BOZP jsou nepopulární a lidé je nepřijímají? 

TWI Job Safety pomáhá vedoucím správně identifikovat příčiny incidentů a úrazů. Vedoucí se naučí nejen analyzovat pracovní úrazy, ale hlavně jim předcházet pomocí pravidelné kontroly. Jedná se nejen o OOPP, ale také o hodnocení dodržování standardů, ergonomie na pracovišti, bezpečné práce s různými nástroji, stroji a zařízeními. Job Safety je tzv. KAIZENEM, neboli kontinuálním zlepšováním v oblasti bezpečnosti a ergonomie, ale také správné implementace např. 5S.

Obsah školení:

 • Řetězce příčin a následků, 4 kroky k identifikaci a odstranění rizik
 • Jak odstraňovat rizika ve všech oblastech (lidé, stroje nástroje a materiály, prostředí)
 • Zlepšení bezpečnosti na pracovišti
 • Vytváření rozborů bezpečnosti práce
 • Správné zaškolování (bezpečnostní instrukce)
 • Jak identifikovat rizika a předcházet jim
 • Porozumění roli vedoucího v oblasti bezpečnosti

Chcete se dozvědět více o TWI Job Safety?

Těší se na vás

Markéta Šimáková
Managing Partner
Je certifikovanou master trenérkou metodiky TWI a předním českým KATA koučem. Specializuje se na rozvojové a konzultační projekty. Je odbornicí na strategické výzvy v adaptaci firem na nové podmínky.
připravujeme (říjen)

TWI Job Methods

Datum:
připravujeme (říjen)
Čas:
připravujeme
Místo:
připravujeme (u klienta)

Skutečné zlepšování se děje každý den.

Zlepšování nepřináší výsledky? Funguje jen na jedné směně? Lidé nenosí nápady? Není čas na realizaci? Zlepšení vydrží jen chvíli?

TWI Job Methods zapojuje nejnižší úrovně vedení (mistry, teamleadery atd.). Je to schopnost identifikovat potenciál zlepšování tam, kde jej na první pohled nevidíme. TWI Job Methods učí systém správných otázek na každý detail zlepšovaného procesu/operace a zapojuje tak ty, kdo v procesu žijí.

Obsah školení:

 • Metodika 4 kroky TWI Job Methods – jak zlepšovat pracovní metody
 • Rozbor pracovní metody a propojení s nástroji štíhlé výroby (SMED, Kaizen)
 • Systém zavádění a udržitelnosti zlepšování ve společnosti
 • Zvýšení úspěšnosti zlepšovacích aktivit
 • Systematický prostor pro realizaci množství nápadů à motivace zaměstnanců přinášet další
 • Posílení angažovanosti lidí a ochoty přinášet nápady
 • Zajištění udržitelnosti změn a standardní zavedení na všech směnách

Chce se dozvědět více o TWI Job Methods?

Těší se na vás

Bożena Maria Kačíková-Zaczek
Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Instruction. Specializuje se na zlepšování v provozu a adaptační proces.
Jitka Tejnorová
Partner
Je certifikovanou master trenérkou metodiky TWI. Specializuje se na zlepšovací a konzultační projekty. Je odbornicí na strategické řízení firem, jejich restrukturalizaci a reorganizaci a HR procesy.
připravujeme (listopad)

KATA koučink & zlepšování

Datum:
připravujeme (listopad)
Čas:
připravujeme
Místo:
DMC Praha 10

Systematickým vedením lidí k výjimečným výsledkům.

Bojujete se zapojením zaměstnanců do neustálého zlepšování? Zlepšovací aktivity jsou spíše nárazové? Hledáte systém, který pomůže zafixovat nové postupy?

Toyota KATA přináší systematiku v jednotlivých krocích zlepšování. Díky zajímavým experimentům a každodennímu KATA koučinku posuvá dění ve firmě dopředu. Zajišťuje a zaručuje zlepšování tzv. odspodu – přímo lidmi z provozu a zvyšuje nejen efektivitu, ale i motivaci a celkovou firemní kulturu postavenou na sdílení.

Obsah školení:

 • Systém dosahování vize prostřednictvím postupných cílových stavů
 • Nástroje analýzy stávajícího stavu jako základ pro identifikaci překážek dosažení cílového stavu
 • PDCA experimenty k odstraňování překážek, 5 koučovacích otázek k vytvoření rutiny
 • Kata formuje zvyk neustálého zlepšování metody
 • Postupný rozvoj lidí pomáhá neustále zlepšovat
 • Podporuje stanovování a akceptaci cílů mimo komfortní zónu
 • Školení založené na praktické simulaci

Chcete se dozvědět více o KATA koučinku & zlepšování?

Těší se na vás

Iva Berná
Senior Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Relations a Toyota KATA. Specializuje se na soft skills, tvorbu a implementaci Employer Brandingu.