Setkání se špičkami KNORR-BREMSE

Setkání se špičkami KNORR-BREMSE

Factory tour, inspirativní prezentace a praktický workshop TWI Job Relations

Datum:
25. - 26. 4. 2024
Čas:
dle modulů
Cena:
od 4 900 Kč
Čas:
dle modulů
Cena:
od 4 900 Kč

Koncernová společnost KNORR-BREMSE, s hlavním sídlem v Mnichově, je celosvětově vedoucím výrobcem brzdicích systémů pro železniční a užitková vozidla. Ve 100 lokalitách 30 zemí zaměstnává více než 30 000 pracovníků. V roli technologického průkopníka působí významně v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisních služeb moderních brzdicích systémů.

Produkty skupiny KNORR-BREMSE již více než 120 let zásadní měrou přispívají k vyšší bezpečnosti a energetické efektivitě na silnicích a železnicích po celém světě. Na jejich brzdicí systémy každý den spoléhá více než jedna miliarda lidí.

V České republice působí KNORR-BREMSE od 50. let 20. století (v Hejnicích), nový závod v liberecké průmyslové zóně sever byl slavnostně otevřen v roce 2010.

25. 4. 2024

1. DEN: Factory tour, TWI Job Relations & DMS

Datum:
25. 4. 2024
Čas:
10:00 - 16:00
Cena:
4 900 Kč
Místo:
Svárovská 700 Průmyslová zóna Liberec-Sever, Stráž nad Nisou

Zažijte prostředí výrobní společnosti, kde úspěšně propojují Daily Management System s metodami TWI (Job Instruction – systém zaškolování a tréninkové centrum, Job Relations – denní řízení a vedení lidí). TWI Job Relations buduje standard vedení lidí napříč organizací a posiluje dovednosti vedoucích v provozu. Přináší systematické řešení problémů s lidmi na pracovišti a zlepšování firemní kultury jako takové.

Jak bude probíhat první den setkání?

 • 10:00 – Přivítání hostů, úvodní slovo a snídaně
 • 10:15 – Prezentace společnosti KNORR-BREMSE
 • 10:45 – Factory tour a návštěva tréninkového centra
 • 12:30 – Společný oběd a čas na kávu
 • 13:15 – Prezentace: TWI a DMS v KB Liberec (Zdeněk Štrupl, PMO & Operations Manager, KNORR-BREMSE)
 • 14:30 – Prezentace: Leader‘s Standard Work & kultura dobrých vztahů (Iva Berná & Petr Štěpán, DMC management consulting)
 • 15:30 – Dotazy, networking
 • 16:00 – Závěr setkání a odjezd domů

Těší se na vás

Iva Berná
Senior Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Relations a Toyota KATA. Specializuje se na soft skills, tvorbu a implementaci Employer Brandingu.
Petr Štěpán
Consultant
Je certifikovaný trenér metodiky TWI. Specializuje se na zlepšování v provozu a adaptační proces.
26. 4. 2024

2. DEN: Praktický workshop TWI Job Relations

Datum:
26. 4. 2024
Čas:
9:00 - 17:00
Cena:
11 250 Kč
Místo:
Svárovská 700 Průmyslová zóna Liberec-Sever, Stráž nad Nisou

Fluktuace? Špatná atmosféra? Nespokojení zaměstnanci? Nedodržování standardů a pravidel? Nesoulad mezi odděleními nebo směnami? Nedostatek času na věnování se podřízeným?

TWI Job Relations buduje standard vedení lidí napříč organizací a posiluje dovednosti vedoucích v provozu. Pomáhá naplňovat jejich roli ve vedení lidí a zároveň poskytuje praktický nástroj pro aplikaci zásad správného vedení lidí v jejich denní rutině. Metoda TWI Job Relations učí leadership jako hard skill, je pro vedoucí přehledná a snadno využitelná v praxi.

Co je obsahem školení?

 • Budování pozitivních vztahů mezi zaměstnanci a vedoucími
 • Zvyšování spolupráce a motivace
 • Metoda standardizovaného postupu vytváření analýzy problémů a jejich předcházení
 • Rozhodovací matice a kontrolní mechanismus pro větší jistotu vedoucích
 • Pravidelná zpětná vazba a komunikace s podřízenými jako základní nástroj dobrého vedení § Efektivní řešení problémů se zaměstnanci
 • Předcházení konfliktům – řešení problémů včas
 • Podpora snižování nechtěné fluktuace
 • Posílení autority vedoucího a lepší atmosféra v týmu

Těší se na vás

Iva Berná
Senior Consultant
Je certifikovanou trenérkou metodiky TWI Job Relations a Toyota KATA. Specializuje se na soft skills, tvorbu a implementaci Employer Brandingu.