iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Delegování
Delegování
Popis

Cílem programu je naučit manažery delegovat úkoly a na základě vlastního auditu delegování připravit akční plán pro delegování.

Hlavní témata programu:

  • Kdy, komu a co delegovat
  • Formy delegování a různé úrovně delegování
  • Bariéry v delegování a jak je prolomit
  • Audit delegování – praktické cvičení
Určení Manažerům střední a vyšší úrovně, kteří chtějí prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti vedení lidí.
Délka konání 1 den

DOTAZ