iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Aktuálně

Zpětná vazba jako dar, nikoli danajský.....

Profi HR, 10/2015, autor: Ivana Rozehnalová

V uplynulých několika letech jsme byli svědky poklesu celosvětové ekonomiky, což mělo za následek mimo jiné intenzivní propouštění zaměstnanců jak ze sektoru výroby, tak i služeb. A to samozřejmě i v českých podmínkách. Vyrovnat se s celkovým a dlouhodobým ochlazením ekonomiky bylo nelehké, některé společnosti to zvládly lépe, jiné hůře.

Co nám tedy nepříznivý vývoj světové makroekonomiky přinesl? Mimo jiné se zaměstnavatelé museli naučit více pracovat s těmi, které již mají takzvaně „pod střechou". Razantně se zefektivnila práce nejenom z pohledu procesního, ale také z pohledu kvality lidského kapitálu. V situaci, kdy si vedoucí pracovníci nemohli vyžádat nového člena týmu, který by přinesl chybějící znalosti a dovednosti, byli tito vedoucí a společnosti jako takové nuceni více pracovat na řízeném rozvoji stávajících zaměstnanců. Na ceně a významu znatelně stoupl takzvaný talent management.

 

Společnost DMC management consulting pomáhá dětem z Kaňky

První prosincovou neděli společnost DMC management consulting již podesáté uspořádala mikulášské odpoledne na podporu o.p.s. Kaňka, kterého se vedle dětí z Kaňky účastní i děti zaměstnanců a obchodních partnerů.  V této úspěšné akci, každoročně spojené s prodejem a aukcí výrobků klientů Kaňky, se letos díky dražbě podařilo získat 15 000 korun, dalších 30 000 Kč předaly partnerky DMC Markéta Šimáková a Jitka Tejnorová formou sponzorského daru.

 

České a slovenské firmy ukázaly, jak v implementaci Lean držet krok s nejlepšími na světě

Tisková zpráva, 26. 11. 2015

Největší evropská Lean konference v roce 2015 proběhla 17. – 18. 11. 2015 ve švédském Malmö za účasti více než 100 odborníků na zlepšovací metody z různých oborů z celého světa. Summit zahájila legenda světového Leanu, Masaaki Imai, který úzce spolupracoval s Taiichi Ohno, zakladatelem Toyota Production System. Imai poukázal na historicky fungující Toyota principy a pojetí nového KAIZEN přístupu k neustálému zlepšování.

23 prezentací, několik workshopů a návštěvy ve firmách dokázaly, že Lean už dávno není doménou pouze výroby, ale přináší skvělé výsledky i ve službách, státní správě, zdravotnictví nebo human resources. Účastníci měli unikátní možnost vidět, jak různorodě lze přistupovat k aplikaci jednotlivých Lean nástrojů. Společným jmenovatelem všech prezentací byla angažovanost zaměstnanců a cesty, jak jí dosáhnout. Všeobecně zmiňovaným nástrojem k implementaci zlepšovacích metod je Training Within Industry (TWI), metodika, která ve 3 modulech poskytuje liniovým manažerům základní sadu dovedností nejen pro zlepšování, ale i celkové povznesení firemní kultury.

 

Lean a HR – překvapivě funkční spojení

Tisková zpráva, 18. 11. 2015

Dne 13. 11. 2015 proběhl další workshop ze série setkání pod názvem Snídaně s DMC. Účastníci měli tentokrát možnost ponořit se do nepříliš známých vod spojení Leanu a HR.  Vedle Jitky Tejnorové z DMC se o své zkušenosti se podělily také firmy Tower Automotive Malacky a Emerson Climate Technologies Mikulov.

Účastníci workshopu, personalisté českých firem, se seznámili se dvěma pohledy na vzájemný vztah Leanu a HR.

 

Špatný operátor ve výrobě? Ne, jen špatně vybraný nebo špatně zaškolený

Tisková zpráva, 22. 10. 2015

19. 10. proběhl v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi další workshop pro výrobní společnosti ze série „Setkání se špičkami“ pořádaný společnostmi DMC management consulting a Latecoere Czech Republic. 5 prezentujících se přišlo podělit s téměř 30 účastníky z letecké, potravinářské, strojírenské a automobilové výroby o své zkušenosti s metodami neustálého zlepšování. Jako speciální host vystoupil Patrick Graupp, americký autor a trenér novodobé metodiky Training Within Industry, která si jako efektivní nástroj implementace leanu po Japonsku a USA úspěšně razí cestu i Evropou.

Prezentace i diskuse během workshopu se točily kolem nedostatku kvalitních a motivovaných zaměstnanců (nejen) ve výrobě. „V současné době nízké nezaměstnanosti a se školstvím, které ve vzdělávání pokulhává daleko za potřebami trhu práce, nezbývá zaměstnavatelům než přestat si stěžovat na ‚lidi a systém‘ a začít se se situací vyrovnávat sami,“ říká Markéta Šimáková, partnerka DMC management consulting

 
Strana 5 z 22