iq business

cs | en

Aktuálně

  • linkedin-in-icon-logo-2E34704F04-seeklogo.com Sledujte nás na LinkedIn a neuteče vám žádná nová akce DMC nebo TWI Institute Central Europe.
  • Pražské TWI & Kata Conference 20. 11. se zúčastnilo na 150 zástupců českých a slovenských firem. Prezentace na téma inovace, adaptace a zapojení lidí měly velký úspěch, stejně jako praktické workshopy a speciální sekce pro zdravotníky. Více informací připravujeme, první fotografie najdete ZDE.
  • V naší nabídce otevřených školení stále přibývají nová témata - podívejte se zde.
  • Ve dnech 21. - 22. 11. 2017 jsme zorganizovali úspěšnou TWI & Kata Conference v pražském hotelu Aquapalace a za přítomnosti jednoho z nejlepších amerických Kata koučů, Brandona Browna, jsme pokřtili český překlad knihy Toyota Kata. Videorozhovory s prezentujícími a účastníky najdete na management.tv: ZDE.
  • 3. 11. 2016 jsme oficiálně pokřtili český překlad knihy Toyota Talent s jejím spoluautorem Davidem Meierem. Tisková zpráva ZDE. Videorozhovor s Davidem Meierem ZDE.
  • esfVzdělávání s dotacemi - našim klientům nabízíme pomoc s přípravou vzdělávacího plánu, zpracováním žádosti a řízení projektu. 

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně V průzkumu firemního vzdělávání jednoznačně zvítězila praxe

V průzkumu firemního vzdělávání jednoznačně zvítězila praxe

Tisková zpráva, 10. 4. 2017

Společnost DMC management consulting přinesla překvapivé výsledky průzkumu firemního vzdělávání, kterého se účastnili zástupci 40 převážně výrobních firem. Respondenti měli možnost hodnotit využití a přínos jednotlivých vzdělávacích metod. Z průzkumu jasně vyplynulo, že za nejvyužívanější a zároveň nejpřínosnější metodu považují praxi.

ANKETA V ČÍSLECH PODLE OBORŮ

Graf1

Průzkum hodnotil celkem 14 metod firemního vzdělávání, mezi které patří outdoor, mentoring, koučink, jednorázová školení, otevřená školení, akademie, formální vzdělávání prostřednictvím VŠ, workshopy, jazykové kurzy, přednášky, e-learning, praxe, konference a fóra. Jako nejvyužívanější a zároveň nejpřínosnější metodu vyhodnotili zástupci firem praxi, což je v tomto segmentu trhu poměrně logické. Na Snídani s DMC, kde společnost výsledky prezentovala, sice tento poznatek také nezpůsobil překvapení, ale diskusi, jak „učení se praxí" pojímat systematicky. Partnerka DMC Jitka Tejnorová k tomu říká: „Ve většině firem totiž učení se praxí znamená ‚hodit do vody a nechat plavat,' což se v žádném případě nedá zařadit mezi seriózní způsoby rozvíjení potenciálu zaměstnanců. I proto roste obliba mentoringu a různých typů koučinku. Vyzdvihla bych kombinaci obojího – metodiku Kata Improvement & Coaching, která zapojuje všechny úrovně zaměstnanců a dostává rozvoj do každodenní rutiny."

VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD

Graf2

Velkým překvapením však bylo vyhodnocení ostatních metod. V pořadí druhá a třetí nejvyužívanější metoda byla zároveň respondenty zařazena mezi nejméně přínosné. Jednalo se o jednorázová a otevřená školení.

Obě tyto metody se dají považovat za masové. Lze proto předpokládat, že jich firmy využívají převážně z úsporných důvodů, ač konečná efektivita není příliš vysoká. Za druhou a třetí nejpřínosnější byly naopak vyhodnoceny workshopy a mentoring, jejichž průběh je individuálnějšího charakteru.

PŘÍNOS JEDNOTLIVÝCH METOD

Graf3

Za hlavní důvody interního vzdělávání považují firmy především zvýšení výkonu zaměstnanců, potažmo společnosti, zvýšení kvalifikace a motivace. Jako nejméně podstatné hodnotí firmy celkovou spokojenost zaměstnanců.

Opomíjená zpětná vazba

Z výsledků také vyplynulo, že jen málo firem věnuje prostor dostatečné zpětné vazbě, která by měla po každém školení následovat. Většina společností preferuje nezávislé hodnocení bez účasti školeného zaměstnance nebo písemnou zpětnou vazbu například formou dotazníku. Minimum firem dá přednost osobní zpětné vazbě prostřednictvím krátké schůzky nebo rozhovoru.

HODNOCENÍ ŠKOLENÍ

Graf4

Během prezentování výsledů průzkumu firemního vzdělávání představila společnost DMC také několik netradičních metod jako Gamifikace, Mindfulness, Peer to Peer Coaching nebo Kata Coaching, které mezi českými firmami získávají stále více na popularitě. „Pokud firma opravdu chce, aby se její zaměstnanci rozvíjeli, určitě nemůže zůstat u modelu klasických školení, ale šít své rozvojové programy doslova na míru včetně zajištění toho, že nové znalosti a dovednosti zaměstnanci budou moci uvést do své praxe. Efekt sledu jednorázových školení a například akademie supervizorů je neporovnatelný. Akademie totiž vyžaduje nejen proškolení účastníků, ale po každém modulu i následnou akci a zpětnou vazbu, jak své nové dovednosti účastníci převádějí do praxe," uzavírá Jitka Tejnorová.