iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně Ucelený koncept rozvoje lidí napříč firmou nese ovoce

Ucelený koncept rozvoje lidí napříč firmou nese ovoce

Svět průmyslu, 10. 2. 2017

DAIDO METAL CZECH s.r.o. (DMC) patří do holdingu japonské skupiny DAIDO METAL Co., LTD,  jednoho z největších výrobců v tomto oboru na světě. Výrobní závod DMC v Brně byl založen v roce 2005 a zaměstnává 300 lidí. Vyrábí kluzná ložiska určená do motorů předních světových výrobců automobilů, palivových čerpadel, kompresorů klimatizací automobilů i budov, automobilových tlumičů a turbodmychadel.

Výrobní technologie používané v DMC jsou tváření kovů za studena a třískové obrabění s přesností až na 0,001mm. Náročné požadavky na přesnost, specifické požadavky každého zákazníka i norem ISO/ TS 16949, ISO 14001 a OHSAS 18001, na které je DMC certifikována, kladou značné nároky na všechny zaměstnance.

Proto je jednou priorit vedení společnosti DMC průběžné vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, od operátora až po top manažera. Již od roku 2011 spoupracujeme se společností DMC management consulting s.r.o. (dmc) v oblasti vzdělání na principech metodiky Training Within Industry (TWI).

ZKRÁCENÍ DOBY ZAŠKOLOVÁNÍ O POLOVINU

Zavedení, používání a koučování zásad školení pracovních instrukcí podle TWI – Job Instruction (JI) vede ke zrychlení školicího procesu. Jednodušší pracovní úkony (např. balení ložisek dle balicích instrukcí pro jednotlivé zákazníky) lze zaškolit v řádu několika dnů, středně náročné (seřízení, obsluha tvářecích lisů, měření výrobků s přesností až na 0,001mm) lze zaškolit za 4 – 6 týdnů, velmi náročná seřízení výrobních linek, na kterých může být až 14 různých tvářecích nebo obráběcích operací, zvládnou nejlepší seřizovači na 100 % za 6 měsíců. V roce 2015 jsme proškolili v TWI Institute Czech Republic, který je zastřešován dmc, interního kouče DMC pro TWI JI. Interní kouč jen za rok 2016 proškolil 35 lídrů ze všech útvarů DMC. Dobu zaškolování jsme díky TWI JI zkrátili zhruba o polovinu.

SYSTEMATICKÝ ROZVOJ MISTRŮ = JASNÁ HODNOTA

Akademie mistrů pořádaná v letech 2014 a 2015 pod vedením dmc na principech TWI Job Relations (JR) jednoznačně pomohla většině z 30 mistrů zvládnout svoji mnohdy novou roli při přechodu ze seřizovačů nebo řadových pracovníků do role mistrů a podpořit tak záměr vedení DMC upřednostnit interní výchovu kádrů před jejich přetahováním z jiných firem. Akademie zlepšování v roce 2016 opět pod vedením dmc na principech TWI Job Methods (JM) podpořená metodikami 5S a KATA koučink rozhýbala po letech stagnování zlepšovatelské hnutí v DMC. Jen 16 pilotních projektů z této akademie přineslo prokazatelnou úsporu nákladů 2 milióny Kč za rok.

SKUTEČNĚ ANGAŽOVANÝ MANAGEMENT

Tři manažerská soustředění „FunnelMind" pořádaná v letech 2015 a 2016 vedla k prohloubení týmového ducha a semknutí manažerského týmu DMC, ke zlepšení spolupráce mezi útvary a při implementaci nových projektů. Vzdělávání je nekonečný proces, stejně jako vývoj technologií a požadavků našich zákazníků, a proto bude DMC i nadále pokračovat  v rozvoji těchto metod na svých pracovištích.

SPOKOJENOST NA OBOU STRANÁCH

„DMC je klientem, který s rozvojem lidí pracuje jako s  živým organismem. Pravidelná identifikace změn v potřebách na všech úrovních pomáhá reagovat na výkyvy na trhu práce a neustále vytvářet přidanou hodnotu. Je důkazem, že skutečné zapojení všech úrovní včetně managementu, které v  projektech u klientů doporučujeme, má dobře měřitelný přínos v KPIs i pro firemní kulturu," dodává Markéta Šimáková, partnerka DMC management consulting.

Celkově vidím přínos naší spolupráce v oblasti vzdělávání v tom, že nám v roce 2016 pomohla zlepšit klíčové výkonnostní indikátory (KPI) - snížení počtu reklamací, snížení interní zmetkovitosti, zvýšení produktivity práce a tím celkové efektivity našich pracovišť.

Ing. Tomáš Kubík, Factory Manager, DAIDO METAL CZECH s.r.o. Brno