iq business

cs | en

Aktuálně

  • linkedin-in-icon-logo-2E34704F04-seeklogo.com Sledujte nás na LinkedIn a neuteče vám žádná nová akce DMC nebo TWI Institute Central Europe.
  • 27. 1. 2021 jsme uspořádali online konferenci HR Change '21 . Inspirace od nejlepších: Boeing USA, Brembo Czech, Alza.cz, Čepro, Air Bank, ICE Industrial Technologies, Česká televize  a jejich pohled na roli HR v roce 2021 v reportáži na HR News.
  • Program online vzdělávání s DMC: aktuálně vypsaná školení s individuálními konzultacemi najdete zde.
  • Jak na mytí rukou s TWI Job Instruction - video s Patrickem Grauppem s českými titulky
  • Pražské TWI & Kata Conference 20. 11. 2019 se zúčastnilo na 150 zástupců českých a slovenských firem. Prezentace na téma inovace, adaptace a zapojení lidí měly velký úspěch, stejně jako praktické workshopy a speciální sekce pro zdravotníky. Fotografie najdete ZDE, reportáž ZDE a rozhovory s prezentujícími ZDE.
  • Ve dnech 21. - 22. 11. 2017 jsme zorganizovali úspěšnou TWI & Kata Conference v pražském hotelu Aquapalace a za přítomnosti jednoho z nejlepších amerických Kata koučů, Brandona Browna, jsme pokřtili český překlad knihy Toyota Kata. Videorozhovory s prezentujícími a účastníky najdete na management.tv: ZDE.
  • 3. 11. 2016 jsme oficiálně pokřtili český překlad knihy Toyota Talent s jejím spoluautorem Davidem Meierem. Tisková zpráva ZDE. Videorozhovor s Davidem Meierem ZDE.
  • esfVzdělávání s dotacemi - našim klientům nabízíme pomoc s přípravou vzdělávacího plánu, zpracováním žádosti a řízení projektu. 

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně New Visions in HR Bratislava 17. 9.

Lean v HR? Světový trend říká ano

Společnost DMC představila trend současnosti na konferenci New Visions in HR v Bratislavě

Tisková zpráva, 20. 9. 2015

 Ačkoli je Lean vnímán jako nástroj pro zlepšování ve výrobě, logistice a případně administrativě, nejnovější vývoj ve světě HR ukazuje, že Lean může hrát vedoucí roli při zavádění štíhlého myšlení i v HR. Míra vzájemného propojení Leanu a HR byla ještě donedávna víceméně nepředstavitelná, a právě proto jsou výsledky společností, které se rozhodly rozšířit Lean z výrobní sféry do podpůrných oblastí, pro mnohé překvapivé. Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting je představila na konferenci New Visions in HR v 17. 9. 2015 v Bratislavě.

 NewVisions_JT_1280x853

Metody a nástroje štíhlé výroby (Lean) jsou součástí běžného života velké většiny výrobních společností. Jejich přínos spočívá primárně ve stabilizaci výkonů, eliminaci plýtvání, zvyšování kvality výstupů. I v HR najdeme nemalé zdroje plýtvání. Nadbytečná práce, prostoje, nevyužívané zásoby, chyby, neefektivní transport dokumentů, zbytečné pohyby v důsledku neefektivního uspořádání pracoviště, nevyužívaný potenciál lidí. Všechny tyto nedostatky lze přitom vyřešit několika různými nástroji Leanu.

5S

Nejčastějším nástrojem Lean v administrativě je 5S, jehož využití v kancelářích přináší naprosto shodný efekt, jako ve výrobě! Systém Seiri – Utřídit, Seiton Uklidit, Seiso - udržovat v čistotě, Seiketsu - určit pravidla a standardy, Shitsuke - udržovat a neustále zlepšovat šetří společnosti peníze, zaměstnancům čas a lidem (interním klientům) přináší vyšší kvalitu výstupů. Po zavedení 5S v kancelářích se sníží nákupy kancelářských potřeb až o 1/3 a vytížení zaměstnanců klesne až o 40%! Díky standardům se zlepší vztahy na pracovišti a celková atmosféra.

Value Stream Mapping (VSM) = eliminace plýtvání

Jedním z klíčových faktorů úspěchu každého HR oddělení je zlepšování a zefektivňování služeb. Pokud tedy definice neustálého zlepšování ve výrobě zní: „…vyrobit větší množství kvalitních výrobků, v kratším čase a s co nejnižšími náklady“, platí tato definice v HR dvojnásobně: „…najít co největší množství kvalitních zaměstnanců, v co nejkratším čase a s co nejnižšími náklady…“ VSM tedy analyzuje a následně formuje takový systém, který přinese co nejlepší výsledky.

Standardizace a automatizace

V každé práci lze najít poměrně vysoké procento opakujících se činností. HR díky zákonům, směrnicím a pravidlům obrovským generátorem dokumentů, formulářů a razítek. Z tohoto důvodu je důležité vytvářet standardizované činnosti s vysokou efektivitou. Automatizace, využití nových SW, elektronické verze a automatická tvorba dokumentů přináší HR oddělení velké úspory, zejména pak v náročnosti na časové vytížení personalistů.

„Tyto i další Lean nástroje dokáží v optimální kombinaci zefektivnit fungování HR oddělení a přinést nemalé a pro mnohé i nečekané úspory. Využití nástrojů leanu v HR tak v současnosti bezpochyby patří k nejvýraznějším trendům v řízení firem. Zpočátku se tato myšlenka mnoha odborníkům může zdát nereálná, ale první klienti, kteří nástroje Lean v HR měli odvahu využít, potvrzují, že tato cesta může přinést nečekané výsledky“ potvrzuje Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting s.r.o., a dodává: „Zásadním předpokladem je pochopení nástrojů Leanu, které jsou tradičně vnímány jako vhodné pouze pro výrobu či logistiku.“

Konference New Visions in HR se v Bratislavě zúčastnilo bezmála 240 profesionálů z HR oboru. Společnost DMC byla jako generální partner součástí bloku HR Management ve výrobní­ch společnostech. Dopoledne proběhly tři workshopy, z nichž každý byl zaměřen na jeden modul tréninkové metodiky TWI, po obědě pak panelová diskuse na téma Specifika HR managementu ve výrobě, kterou vedla Jitka Tejnorová.  Následovala již zmiňovaná přednáška na téma Lean v HR, která se podrobněji zaměřila na jednotlivé nástroje leanu a jejich aplikaci na personální­ch odděleních.

Využitím Leanu v HR a také tím, jak se HR může zapojit do implementace Leanu v jiných odděleních, se bude zabývat také další z cyklu Snídaní s DMC, která se uskuteční v Praze 9. 10. 2015 a přiblíží možnosti i českým HR manažerům. Více informací naleznete na webu DMC