iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně Jak využít nefinanční motivace
Jak využít nefinanční motivace

Publikováno v Finanční management, dne 17.12.2013, autorkou textu je Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting

Proč jednoho zaměstnance motivuje výška platu, jiného značka auta, dalšího týden dovolené navíc a proč se někdo dokáže "sebemotivovat"? Proč je tak složité najít vhodnou motivaci u podřízených? Každý z nás má totiž rozdílné potřeby a životní hodnoty.

V praxi se mnohdy setkáváme s tím, že zaměstnanci stále častěji postrádají základní motivy spokojenosti v zaměstnání – úspěch, pochvalu, kvalitní mezilidské vztahy. Narůstá tlak, stres a nervozita. Můžeme se tedy domnívat, že se mnohdy benefitní balíčky stávají kompenzačním prvkem – úplatkem – za nedostatečné řízení.

Klíčovými motivačními faktory pro zaměstnance jsou zájem a zpětná vazba, podpora a nadšení, důvěra v manažera a celou společnost, úspěch a možnost růstu, kvalita pracovních vztahů a jednoznačná odpovědnost. Čas manažera, který věnuje svému týmu, se neustále snižuje. Většinou se příliš věnují svým vlastním úkolům nebo reportům pro své nadřízené. Většina standardních komunikačních nástrojů se nahrazuje internetem a e-mailem, chybí skutečný kontakt s týmem.

Z předchozího je viditelné, že největší část motivace leží na bedrech manažera; největší podíl na motivaci zaměstnanců má motivace nepeněžní. Následující body jsou návodem, jak nefinanční motivaci využívat.

Motivujte sebe Demotivovaný manažer velmi těžko dokáže motivovat své podřízené.

Těžko byste mohli požádat svého nadřízeného, aby vás nejdříve motivoval, než začnete s motivací svých lidí. Naučte se sebemotivaci. Jak funguje? Urovnejte si vlastní hodnoty, odpovězte si na otázku, proč děláte práci manažera a najděte sami pro sebe vizi a cíl. Vaším cílem může být i to, že zvládnete motivovat své podřízené.

Máte vizi?

Z historie je prokázáno, že jsme ochotni vizionáře následovat.

Jste manažer a určujete směr – to od vás tým očekává. Nastavte směr, pojmenujte vizi a stanovte cíle.

Lidé potřebují cítit, že dělají něco smysluplného, že se neplýtvá jejich energií. Své vizi a cílům byste měli věřit, nadšení je nakažlivé (stejně jako demotivace).

Udělejte si v týmu pořádek Začněte s analýzou činností a úkolů v týmu. Vraťte se zpět k primárnímu cíli vašich činností a odpovědností, zrevidujte procesy, zrušte zbytečné formuláře a tiskopisy, dejte svým lidem vhodné nástroje pro práci. Očistěte pracovní činnosti od zbytečných a nedůležitých aktivit, trvejte na dodržování důležitých pravidel a termínů. Vraťte zaměstnancům odpovědnost za jejich úkoly, rozdělte práci rovnoměrně, plánujte a rozhodujte. Pokud bude každý zaměstnanec vědět, co má dělat, bude mít kvalitní zpětnou vazbu ke své práci a bude znát smysl úkolů, jeho motivace vzroste.

Podporujte dobrou atmosféru v týmu Osobnost manažera je stavebním kamenem pro firemní kulturu a atmosféru v týmu. Podle chování členů týmu lze velmi dobře odhadnout osobnost lídra. Má tým malou disciplínu? Vedoucí bude mírný a příliš demokratický. Mají členové týmu obavu samostatně rozhodnout i o dílčích záležitostech?

Vedoucí bude s velkou pravděpodobností autokrat. Nevěří si lidé mezi sebou a donášejí na své kolegy? Pak manažer asi příliš naslouchá našeptávačům a netvoří si vlastní názor. Chovají se lidé v týmu neformálně? Vedoucí bude pravděpodobně prosazovat přátelskou atmosféru. Bojí se členové týmu převzít odpovědnost? Vedoucí týmu bude mít pravděpodobně problémy s delegováním. Jsou lidé v týmu pasivní a demotivovaní? Důvodem může být přepracovanost šéfa.

Kontrolujte! K projevům zájmu patří i kontrola zadaných úkolů. Pokud práci svých lidí nekontrolujete, dáváte tím svému podřízenému najevo, že úkol nebyl pro vás důležitý, a tím pádem ani zaměstnanec není pro vás důležitý. Každý další úkol bude plnit s menším nadšením, až vaše úkoly řešit přestane. Proč chcete, aby vám podřízení posílali reporty, když je nečtete? Proč by měli věnovat energii úkolu, na který jste již dávno zapomněli?

Poskytujte zpětnou vazbu Zpětná vazba je nejdůležitějším motivačním prvkem. Pochvala i kritika jsou důležitým projevem zájmu ze strany nadřízeného. Obojí by mělo být činěno s maximálním citem pro spravedlnost, empatií a velmi profesionálně. Kvalitní zpětná vazba je silný motivátor, nezvládnutá nebo žádná zpětná vazba demotivuje.

Dodržujte sliby i výhrůžky Pes, který štěká, nekouše. Stejně i manažer, který vyhrožuje trestem a nikdy jej neuplatní, ztrácí autoritu.

Základní manažerská poučka říká – dodržené sliby posilují manažerovu důvěru, dodržené výhrůžky posilují manažerovu autoritu.

Členové týmu (stejně jako děti) potřebují znát jasné mantinely pro svoje chování. Nebojte se potrestat podřízeného, pokud nesplní svůj úkol nebo neodvede kvalitní práci. Jestliže tak učinil, věděl o možných dopadech svého chování a šel do rizika postihu.

Chvalte, naslouchejte a všímejte si Motivace zaměstnanců roste s pocitem úspěchu. Každý, i malý úspěch znovu vykřesá plamínek nadšení a spokojenosti. Chvalte své podřízené za kvalitně odvedenou práci, chvalte je za iniciativu a dobré nápady. Vyzdvihujte jejich silné stránky. Všímejte si práce svých lidí a naslouchejte citlivě signálům, které vysílají. Zajímejte se o potřeby svého týmu a sledujte atmosféru v týmu. Mějte přehled o stavu úkolů, které tým plní.

Pochvala zvyšuje sebevědomí, neustálá kritika může přinést obavy z chyb, nízkou iniciativu a vysokou citlivost na kritiku.

Pes, který štěká, nekouše. Stejně i manažer, který vyhrožuje trestem a nikdy jej neuplatní, ztrácí autoritu.