iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně S listopadem dorazily do Prahy také světové špičky leanu

S listopadem dorazily do Prahy také světové špičky leanu

Tisková zpráva, 8.11.2013

Ve dnech 4. - 5. listopadu se konferenční sál pražského hotelu Hilton zaplnil zvučnými jmény světa štíhlých procesů. Z celé Evropy sem totiž dorazili zástupci firem, které aplikovaly různé metody zlepšování s využitím metodiky TWI a chtěly se podělit o své zkušenosti a zároveň se inspirovat u druhých, ze Spojených států pak zástupci TWI institutu, celosvětově zastřešujícího implementaci TWI metody.

S doznívající recesí ve většině firem přetrvává tlak na snižování stavů, ořezávání výdajů a eliminace všeho, co se ve výsledku neodráží ve službě zákazníkovi. Přitom existují i jiné, daleko efektivnější a především trvale udržitelné cesty, jak zvýšit konkurenceschopnost podniku a dosáhnout kýžených hospodářských výsledků. „TWI metoda zavádění štíhlé výroby je soubor zcela elementárních standardů, zaváděných přímo v podniku klienta a za plného provozu. Tento fakt je velmi důležitý – zaměstnanci tak totiž získané znalosti okamžitě implementují v praxi a považují je „za své". Procesy, které projdou standardizací, jsou – samozřejmě při správném nastavení a důsledném dodržování změn – efektivnější, bez zbytečného plýtvání, a hlavně i lidé jsou spokojenější, protože přesně vědí, co se od nich očekává," vysvětluje Jitka Tejnorová, jednatelka společnosti DMC management consulting, certifikované pro implementaci TWI v ČR a SR. „Program je unikátní svou jednoduchostí a univerzálností a funguje stejně dobře dnes jako v době svého vzniku ve 40. letech minulého století."

Výsledky se dostavují velmi rychle

Továrna ve Wernau, výrobní závod společnosti Bosch Thermotechnik GmbH, Germany, se se svými 400 zaměstnanci zabývá převážně ruční montáží kotlů. Velmi dobře jsou si zde vědomi faktu, že v silně konkurenčním trhu jsou klíčem k úspěchu efektivní procesy a ty mají hodně co do činění s tím, zda dokážeme nebo nedokážeme „udělat vše dobře hned napoprvé". Dříve zde bylo běžným jevem i 5 % předělávek, důraz byl totiž kladen pouze na množství produkce.

Rozbor pracovních sekvencí, který je důležitou úvodní fází implementace metody TWI, odhalil mnoho detailů, které bránily dokonalému provedení cyklu. Příčiny se ale našly i jinde, například ve vysoké fluktuaci zaměstnanců a jejich zaškolování. Po zavedení TWI metody je míra předělávek poloviční, a co víc, zvýšila se i motivace pracovníků, kteří začali vidět svoji hodnotu ve svém přínosu celkovému procesu.

Zaškolování zaměstnanců není radno podceňovat

Zaškolování nemusí být zdlouhavé, pracné a už vůbec ne chaotické. Své o tom vědí v závodě na CNC obrábění polské společnosti Ronal. Rok 2007 byl pro polskou ekonomiku doslova přelomový. Otevření pracovního trhu EU způsobilo, že kvalifikovaní zaměstnanci často měnili zaměstnání nebo rovnou odešli do zahraničí. Vysoká fluktuace zaměstnanců pak měla za následek potřebu velmi často zacvičovat nové pracovní síly. Ukázalo se, že TWI je ideálním lékem. Ronal v Jelcz – Laskowice, největší továrna Ronal Group, která vyrábí ráfky z lehkých slitin pro automobilový průmysl, se tak stala první firmou v Polsku, která začala spolupracovat s TWI institutem.

S obdobnými problémy se potýkal i Novo Nordisk, celosvětový výrobce zdravotnických prostředků s devadesátiletou historií inovací v péči o diabetiky a pacienty s hemofilií, léčbě růstovým hormonem a hormonální substituční terapii. S přibližně 36 300 zaměstnanci v 75 zemích světa nabývají lidské zdroje na obrovském významu. Ještě v roce 2010 se Novo Nordisk v Dánsku potýkal s nedostatečně efektivním zácvikem nových pracovníků, provozní postupy byly velmi složité a časově náročné. Již pilotní projekt zavádění TWI metody však přinesl ve výrobě 30% redukci nákladů na standardní operační procesy, 80% snížení chybovosti a výrazné zlepšení přístupu zaměstnanců k pracovním úkolům.

TWI získává na oblibě i v Čechách

Pro výmluvné příklady ale nemusíme chodit do zahraničí, najdeme je i u nás doma. Pavel Kroupa z české pobočky společnosti LEGO se s metodou seznámil v roce 2010 a byl doslova nadšen. Téměř okamžitě zde s pomocí TWI institutu, USA, zavedli modul TWI „Job Instruction", který se zaměřuje právě na zaškolování nových pracovních sil, a následně v roce 2012 modul „Job Relations", který učí budování vztahů mezi vedoucími a podřízenými i zaměstnanci navzájem a předcházení vzniku interpersonálních konfliktů. Díky Job Instruction modulu byla doba pro zaškolení v LEGU zkrácena z 12 týdnů na pouhých šest. TWI ale nejenže snižuje dobu zaučení a eliminuje fluktuaci, napomáhá také kvalitě firemní kultury. LEGO nyní staví výrobní závod v Číně a dle slov Pavla Kroupy si neumí ani představit, že by zde již od samých počátků neaplikovali TWI metodu.

S poněkud odlišnou situací si museli poradit v přerovském závodě společnosti OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE. Nový podnik byl vystavěn doslova na zelené louce, což je v případě zavádění štíhlé výroby trochu paradoxně významná výhoda – vždy se snáze zavádějí pravidla v novém podniku než někde, kde dvacet let věci fungovaly po svém. Téměř okamžitě po svém vzniku tak začali s implementací TWI metody – nejprve pro jednu skupinu výrobků a poté, co se metoda osvědčila, přistoupili k plošné implementaci. A také efekty začali pozorovat poměrně brzy - náklady se tak vrátily během několika měsíců.

Mezi nejmarkantnější změny patří redukce spotřeby materiálu v průběhu tréninku o 46 %, zkrácení doby zaučování nových zaměstnanců z měsíce na týden a zvýšení výkonu během prvního měsíce díky tréninku s TWI o 22 %. Velkou pozornost věnovali systému zaškolování. Složitou a často nepřehlednou strukturu pracovních instrukcí nahradil jasně nadefinovaným systémem standardizovaných instrukcí, vytvořili podrobný manuál, který vymezoval jednotlivé kroky školicího procesu.

Štíhlost je mantrou budoucnosti

Jestliže před summitem někdo z přítomných pochyboval o tom, že štíhlá již dávno nemusí být pouze výroba, nyní má jistě jasno. Vedle čistě výrobních firem se o své zkušenosti podělili například i zástupci potravinářské společnosti Dalehead Foods, UK, či zástupce služeb, Gemalto, UK, světový leader v oboru digitální bezpečnosti.

Lean management je o hybná síla pro vytváření udržitelných zlepšení. Míra zlepšení je přitom přímo úměrná počtu lidí, kteří se na něm podílejí, jejich kvalifikaci a sladění priorit, jakým směrem zaměřit své úsilí. Již pilotní¬ projekt TWI přináší výrazné zvýšení produkce. Nepřináší je ale externí konzultanti, nýbrž lidé, kteří na ní pracovali. Právě v tom tkví tajemství štíhlé výroby: výsledků lze dosáhnout jen prostřednictvím lidí.

„Unikátnost metodiky TWI spočívá zejména v univerzální použitelnosti, kterou zaručuje její koncentrace nejen na procesy, ale na lidi a procesy zároveň. Při popisu své osobní cesty k TWI vždy zdůrazňuji, že to není TWI, kdo mění – VY měníte. Podle mých více než čtyřicetiletých zkušeností s TWI je tento přístup jediný, který zaručuje dlouhodobé výsledky ve snaze o kterýkoliv způsob kontinuálního zlepšování," říká Patrick Graupp, spoluautor a průkopník novodobé metodiky TWI.

TWI (Training Within Industry) je vysoce efektivní metoda, která prostřednictvím zavádění mnohokráte prověřených standardů efektivně aplikuje štíhlou výrobu v provozu klienta. Přináší tak výrazné úspory i tam, kde již byly mj. z důvodu přetrvávajícího hospodářského útlumu maximálně optimalizovány náklady na mzdy i materiál a kde zdánlivě není již jak šetřit. TWI spočívá v důkladné standardizaci a optimalizaci všech procesů ve firmě, nutné pro zavádění štíhlé výroby. Různé firmy realizují různé strategie zavádění štíhlé výroby, všechny jsou však jen verzemi TWI. Metoda TWI je totiž maximálně jednoduchý, desetiletími praxe ověřený a odladěný způsob zavádění štíhlé výroby.

TWI institut realizuje TWI školení, certifikaci, koučování a vzdělávání rostoucí komunity odborníku a školitelů ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví a odvětví služeb po celém světě. Institut vytvořil velkou a rychle expandující síť certifikovaných lektorů poskytujících program TWI ve Spojených státech a po celém světě. TWI sídlí v Syracuse, NY a pobočky, školitele a klienty má ve 31 zemích na 6 kontinentech.

Více informací a fotografie naleznete na http://www.twi-institute.cz/galerie.php