iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně Zaměstnávání absolventů aneb využívejme čerstvých znalostí a mladé mozky pro nové projekty

Zaměstnávání absolventů aneb využívejme čerstvých znalostí a mladé mozky pro nové projekty

Publikováno v časopise Práce a mzda 2013/7, dne 3.7.2013, autorkou článku je Markéta Šimáková, executive director společnosti DMC management consulting s.r.o.

Je všeobecně známo, že v době krize se zvyšuje i procento nezaměstnanosti. Koncem školního roku toto množství zvyšují právě absolventi, a proto roste i zájem o tuto problematiku, a to jak ze strany společností, které se snaží absolventy zaměstnávat, tak i ze strany státních institucí.

Téměř 100 tisíc lidí do 25 let nemělo ke konci loňského roku práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto snaží těmto mladým lidem pomoci se na trhu práce uplatnit. Podpora mladých a absolventů je prvním bodem z nového Plánu na zaměstnanost, který resort nedávno představil. MPSV pro svůj Plán připravilo více než 7 miliard korun. „Na nově přijatého mladého zaměstnance z evidence úřadu práce mohou firmy získávat rok od státu měsíční příspěvek až 24 tisíc korun. A také jim jednorázově nabídneme peníze na vybavení, které potřebují pro zřízení pracovního místa. Záleží jen na zaměstnavatelích, jak tuto možnost využijí," prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Absolventská místa stát podpoří také cílenými programy Evropské unie.

Humanitní obory nacházejí jen malé uplatnění

Jsou absolventi, kteří jsou velmi žádáni a zaměstnavatelé se o ně doslova perou, a to již v průběhu studia a na různých veletrzích pracovních příležitostí, které jsou pravidelně pořádány. Jedná se převážně o technické obory a specializace. Od našich klientů víme, že dychtí po odbornících v technické sféře, kteří jim budou přinášet nové znalosti, nebudou nároční a budou mít chuť se učit čemukoliv novému.

Podle průzkumů našich klientů se jedná o absolventy středních odborných škol a učilišť pro místa svářečů, CNC obráběčů, nástrojařů, konstruktérů a absolventů VŠ technických zaměření - designerů, inženýrů průmyslového inženýrství, ochrany bezpečnosti práce, chemiků, plastařů, IT apod.

Podstatně hůře si na pracovním trhu stojí absolventi humanitního či ekonomicko-administrativního zaměření, o které téměř nikdo nemá zájem.

Není absolvent jako absolvent

Pracovní portály jsou plné specializovaných pozic, ale také plné životopisů zájemců o práci v administrativní či ekonomické sféře. Jednou z nich je například i Míša, která ukončila v loňském roce bakalářské vzdělání v oboru sociální práce. Dodnes chodí po pohovorech a zatím bez úspěchu hledá práci. Z počátku se snažila nalézt uplatnění ve svém oboru, jak ale dnes říká, nyní zkouší cokoliv a za cokoliv.

Naopak Honza vystudoval v lednu vysokou školu se zaměřením na výrobu plastů a firmy se o něj perou a jsou mu schopny nabídnout jakékoliv podmínky. Honza si na rozdíl od Míši práci pečlivě vybírá a zvažuje, kam nastoupit. Míša si nevybírá, ale hledá cokoli, kde by se uplatnila.

Naše společnost je velmi malá a přesto studenty a absolventy od svého vzniku zaměstnáváme. Přicházejí k nám studenti na výpomoc s administrativou a zůstávají v pozicích konzultantů nebo naopak odcházejí do nového působení velmi dobře nejen teoreticky, ale i prakticky připraveni. Například Ivana začala v naší společnosti pracovat již v roce 2004 po ukončení VŠ v ekonomickém oboru. Nastoupila jako administrativní pracovnice, pracovala na všem, co bylo potřeba. Sbírala zkušenosti, vědomosti, ale také získávala nové schopnosti. Ivana u nás pracuje dodnes, stačila si „odskočit" na dvě mateřské dovolené, při kterých také doma aktivně pracovala. Nyní u nás pracuje jako profesionální konzultant a je velkým přínosem a příkladem dalším a dalším nováčkům - studentům a absolventům, kteří k nám přicházejí.

Absolventy to nezačíná!

Problematikou však není pouze zaměstnávání absolventů, ale také jejich průběžná příprava na budoucí povolání. Díky nepříznivému vývoji mnoho firem nábor do tzv. trainee programů pozastavilo a programy jako Talent Management jsou často spíše výběrové.

Přesto řada firem dnes pracuje již se studenty a snaží se je na budoucí práci připravit. Připravují pro školy speciální programy a některé školy se také v rámci praxe do programů zapojují. Jednou z takových společností je například společnost Tieto.

Příklad

Společnost Tieto, největší severoevropský dodavatel IT služeb pro soukromý i veřejný sektor, zahájila odborný kurz Tieto IT Akademie, který se zaměřuje na správu serverů s pomocí produktů Microsoft. Účastníci z řad vysokoškolských studentů se zaměřením na informační technologie si jeho prostřednictvím mohou rozšířit odbornost o nové znalosti i praktické zkušenosti a zvýšit si tak možnost uplatnění na trhu práce. Program je jednou z celé řady dlouhodobých aktivit společnosti zaměřených na studenty či absolventy vysokých škol.

Firma v rámci svého studentského programu a ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava již čtvrtým rokem organizuje rovněž odborné praxe pro studenty, které jim umožňují získat cenné praktické zkušenosti. Mezi další podobné aktivity společnosti Tieto patří například IT workshopy, semináře či exkurze, díky kterým se studenti mohou seznámit s pracovním prostředím.

„Účastníci z řad studentů vysokých i středních škol si podle našich zkušeností velmi cení například semináře Young Professional Day, který jim pomáhá s přípravou na výběrové řízení do IT společnosti formou fiktivního přijímacího pohovoru," vysvětluje Petra Karasová z personálního oddělení společnosti Tieto. Počet absolventů, které firma přijala do zaměstnání, se v posledních letech pohybuje mezi padesáti až osmdesáti ročně. Společnost Tieto dlouhodobě patří mezi největší zaměstnavatele v oboru IT v celé zemi a v Moravskoslezském kraji je absolutní jedničkou. V české pobočce společnosti aktuálně působí bezmála 2 000 IT specialistů. Konkrétně se jedná o programátory, správce sítí a serverů, databázové specialisty, testery, softwarové architekty apod.

A jak jsou na tom absolventi?

Snaží se být více flexibilní. Hledání práce se věnují již před ukončením studia a jsou připraveni oželet prázdniny a nastoupit dle přání zaměstnavatele. Otevřenější diskuzi jsou také ohledně platu, není to tak, že by se snížily jejich platové požadavky, nicméně se sami často ptají na zpětnou vazbu na jejich platová očekávání či zmiňují širší rozpětí.

Podle slov našich klientů není nyní u absolventů vyžadována předešlá praxe, ale především potenciál a motivace danou práci vykonávat. Zkušenost našich klientů s absolventy je pozitivní a i přes veškeré rezervy se snaží je do svých pozic nabírat a vychovávat. Očekávání od absolventů zahrnují:

 • dobré teoretické znalosti,
 • velmi často předešlé zkušenosti z různých brigád během studia - dokonce i v oboru,
 • akčnost a rychlost při řešení projektů,
 • rychlost a ochota se učit něčemu novému,
 • nové myšlenky a nápady,
 • kreativitu,
 • neexistence špatných návyků z předešlé práce - jsou velmi dobře tvární,
 • vysoká motivace.

Kde naopak spatřují klienti občas rezervy?

 • chybí praktické zkušenosti,
 • chybí pracovní návyky,
 • někdy nižší sebevědomí a strach se projevit,
 • nižší loajalita - chtějí rychleji růst a koukají se po dalších možnostech,
 • občas nižší tolerance ke „starším" bardům,
 • ještě stále často narážejí na nižší jazykové znalosti - obzvlášť u technických pozic.

Závěrem bych ráda podotkla, že ze strany společností je snaha dávat šanci nezkušeným mladým lidem poměrně vysoká. I podpora z Ministerstva práce a sociálních věcí je velmi pozitivní výzvou. Doufejme, že tyto podpory povedou ke svému cíli a nebude se jich zneužívat.