iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

Úvod Aktuálně Personalisté měli opět šanci sdílet zkušenosti na snídani s DMC

Personalisté měli opět šanci sdílet zkušenosti na snídani s DMC

Newsletter, 17. 6. 2013

Společnost DMC management consulting nabídla personalistům další možnost neformálně se setkat a sdílet zkušenosti na workshopu ve formě snídaně 7. 6. 2013. Téma tentokrát zahrnovalo spojení 360° zpětné vazby a Assessment/Development Center. Příjemný a neobvyklý prostor pro toto setkání poskytla Česká televize v Praze.

Na snídani přivítala účastníky partnerka společnosti DMC Jitka Tejnorová úvodem do obou metodik a především souhrnem hlavních zkušeností získaných za 10 let u mnoha klientů. Součástí byla i sekce otázek a odpovědí.

Účastníci velmi ocenili zejména navazující část workshopu. Prezentace Milana Kuzmy, Plant Leadera z Tower Automotive na téma 360° zpětná vazba s detailním popisem praktické implementace projektu, jeho výstupů a práce s nimi se setkala s velkým ohlasem, o čemž mimo jiné svědčilo značné množství dotazů. O zkušenosti s metodikou AC/DC, navíc v atraktivním mediálním prostředí, se s účastníky podělila Barbora Smutná, vedoucí útvaru Řízení lidských zdrojů z České televize.

Závěr workshopu patřil samotným účastníkům, kteří měli obvykle ne příliš častou možnost skupinových diskusí s jednotlivými přednášejícími. Všichni zúčastnění hodnotili tuto část jako velmi inspirativní. Aktivní sdílení zkušeností s kolegy z jiných firem a různých oborů podnikání tak splnilo cíl celé snídaně a hosté DMC odcházeli s novými impulsy pro svou práci.

Po třech úspěšných snídaních lze již říci, že DMC zakládá novou tradici neformálních workshopů pro personalisty. A protože zajímavých témat v řízení lidských zdrojů je ještě velmi mnoho, nabídne DMC svým klientům další poutavá setkání hned na sklonku léta, a to v Praze a Ostravě.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Daniela Rožánková, DMC management consulting s. r. o.
E-mail: drozankova@dmc-cz.com
Tel.: +420 225 384 850, +420 724 139 837