iq business

cs | en

Aktuálně

Více aktualit

Hledat

ABC KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
ABC

CO je ABC klíčových dovedností?

Kurzy zaměřené na rozvoj osobnostního potenciálu, schopnosti sebeprosazení se a sebeprezentace. Jedná se o program vhodný jak pro specialisty, tak i manažery, kteří chtějí rozvíjet své osobnostní předpoklady. Kurzy obsahují různé techniky a praktiky důležité pro zvládnutí primárních sociálních kompetencí stále častěji vyžadovaných na všech úrovních pracovních míst – prezentační dovednosti, zvládání konfliktů a  stresových situací, organizaci práce, projektové řízení. Cílem těchto kurzů je interaktivní formou trénovat tyto dovednosti a využít nové techniky v praxi.

Každý modul ABC klíčových dovedností obsahuje:

  • interaktivní hry, outdoorové aktivity nebo případové studie s následným skupinovým rozborem a zpětnou vazbou
  • teoretickou část vedenou zkušenými lektory, shrnutí znalostí a dovedností získaných v předchozích modulech
  • modelové situace a praktický nácvik, hraní rolí a záznam na kameru s následným rozborem

 

Moduly ABC klíčových dovedností?

 

Školení pro Vás připravíme také interně na klíč (maximálně 12 účastníků ve skupině).